Społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy? Refleksje związane z książką Marioli Antczak: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989–2007, Łódź 2010

Bronisława Woźniczka-Paruzel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.026

Abstrakt


Omówienie publikacji na temat zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy w kontekście systemu informacyjnego. Książka wnosi nowe elementy do dotychczasowej wiedzy w tym zakresie, szczególnie współpracy pedagogicznej bibliotekarzy z nauczycielami. Wskazane trudności i braki u młodzieży w doborze i korzystaniu z materiałów dokumentacyjnych mogą przyczynić się do identyfikacji działań pedagogicznych, a w konsekwencji do ich większej efektywności.

Słowa kluczowe


biblioteki szkolne; biblioteki publiczne; społeczeństwo informacyjne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism