Jak gender studies wpływa na przyszłość bibliotek akademickich? Wizja biblioteki uniwersyteckiej według Roberta Darntona

Milena Śliwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.023

Abstrakt


Artykuł jest próbą rekonstrukcji poglądów Roberta Darntona (profesora, dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Harvarda) dotyczących książki, biblioteki, publikacji naukowych oraz ich niedalekiej przyszłości. Darnton odszyfrowuje błędne koło, w jakim znaleźli się ludzie nauki – bibliotekarze, naukowcy, wydawcy monografii. Swoista matnia zaczyna się od wysokich cen czasopism. Biblioteki płacąc za dostarczanie publikacji ciągłych, nie mają już pieniędzy na zakup monografii. A skoro nikt – nawet książnice – nie kupują prac naukowych, to wydawcy nie chcą ich wydawać, bo to nie przynosi im zysku. Swoisty chocholi taniec może przerwać tylko zmiana światopoglądowa, tj. przejście naukowców na publikowanie w otwartych źródłach.
Publikacje naukowe, wydawane przez konsorcja wydawnicze, powstają dzięki państwowym grantom, z pieniędzy publicznych, a dla podatników są niedostępne. Biblioteki muszą same opłacać dostęp do prac swoich czytelników-profesorów. Taki stan rzeczy budzi sprzeciw intelektualistów, którzy postanowili udostępniać swoje artykuły na otwartych licencjach. Gdyby w ślad za nimi poszły także uczelnie oraz instytucje naukowe, możliwy byłby rozwój badań niezależnych, nie pozostających w zasięgu finansowania przez sektor przemysłowy czy gospodarczy, badań humanistycznych, które były by kwintesencją nauki.

Słowa kluczowe


biblioteki akademickie; Open Access; gender studies; Darnton Robert (1939-)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Darnton R., Curriculum vitae [online]. Harvard University. History Department [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://history.fas.harvard.edu/people/ faculty/documents/darnton-cv.pdf.

Darnton R., Google & the Future of Books. The New York Review of Books [online] 2009, no. 2, vol. 56 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/ 2009/feb/12/google-the-future-of-books/?pagination=false.

Darnton R., Google’s Loss: The Public’s Gain. The New York Reviev of Books [online] 2011, no. 7, vol. 58 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/ 2011/apr/28/googles-loss-publics-gain/?pagination=false.

Darnton R., Old books and e-books. European Review [online] 2007, no. 2, vol. 15 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3403051/darnton_ebooks.pdf? sequence=2.

Darnton R., The Library in the New Age. The New York Review of Books [on-line] 2008, no. 10, vol. 55 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/2008/jun/ 12/the-library-in-the-new-age/?pagination=false.

Darnton R., The Library: Three Jeremiads. The New York Review of Books [online] 2010, no. 20, vol. 57 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/dec/ 23/library-three-jeremiads/?pagination=false.

Darnton R., The New Age of the Book. The New York Reviev of Books [online] 1999, no. 5, vol. 46 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/1999/mar/18/the-new-age-of-the-book/?pagination=false.

Faculty: Robert Darnton [online]. Harvard University. History Department [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://history.fas.harvard.edu/people/faculty/darnton.php.

Lewis A., Courant P. N., Farley L. i in., Google & the Future of Books: An Exchange. The New York Review of Books [online] 2010, no. 1, vol. 57 [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/jan/14/google-the-future-of-books-an-exchange/?pagination= false.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism