Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej

Mariusz Jarocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.022

Abstrakt


Niezaprzeczalnym faktem ostatnich kilku lat jest gwałtowny przyrost publikowanych dokumentów w formie elektronicznej oraz rozwój sieci Internet. Ze względu na łatwy wgląd do utrwalonej w ten sposób informacji zwłaszcza ten ostatni zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników. Udostępniane w sieci dokumenty z technologicznego punktu widzenia są jednak niezwykle różnorodne: począwszy od prostej strony WWW, poprzez popularne pliki PDF, a na nagraniach audio i wideo skończywszy. Opracowanie precyzyjnej informacji charakteryzującej tak różne typy dokumentów jest zajęciem czasochłonnym i problematycznym. Obecny przyrost ilościowy publikowanych treści wyklucza także coraz częściej kwestie ręcznego opisu i przetwarzania tego typu danych. Wśród dynamicznie zmieniających się struktur są to tylko niektóre z problemów napotkanych w ramach zajmującej się tym dziedziny wiedzy – informacji naukowej. Rozwiązania pomocnicze w tych kwestiach najczęściej dostarczane są w zakresie innych dziedzin nauki, w tym przypadku informatyki. W większości do analizy i przetwarzania dokumentów wystarcza ogólnodostępne oprogramowanie, niekiedy jednak program temu służący trzeba utworzyć samodzielnie. Najprzystępniejsze w tym ostatnim przypadku wydaje się wówczas skorzystanie ze skryptowego języka programowania, o czym traktuje niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe


biblioteki programistyczne Pythona; informacja naukowa; języki programowania; przetwarzanie dokumentów; Python; skrypty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


7. Other Graphical User Interface Packages [on-line]. The Python Standard Library [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://docs.python.org/library/othergui.html.

About The Pylons Project Framework [on-line]. The Pylons Project [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pylonsproject.org/projects/pylons-framework/about.

ActivePython is Python for Windows, Mac, Linux, AIX, HP-UX & Solaris [on-line]. ActiveState.com [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.activestate.com/activepython.

Booysen R., Boa Contructor Home [on-line]. SourceForge.net [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://boa-constructor.sourceforge.net/.

Chapman S., A Brief History of Javascript [on-line]. About.com [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://javascript.about.com/od/reference/a/history.htm.

Download the ReportLab Toolkit [on-line]. ReportLab.com [dostęp 30 listopada 2012]. Dostepny w World Wide Web: http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-toolkit/download/.

dublincore 1.0 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostep 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/dublincore/1.0.

Eclipse [on-line]. The Eclipse Foundation open source community website [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eclipse.org/.

Fenniak M., PyPDF [on-line]. Fenniak.net [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pybrary.net/pyPdf/.

Framework webowy dla perfekcjonistów z terminami [on-line]. Django.pl [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.django.pl/.

Hietaniemi J., perlhist – perldoc.perl.org [on-line]. Perl Programming Documentation [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://perldoc.perl.org/perlhist.html.

Hietaniemi J., The Comprehensive Perl Archive Network [on-line] [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cpan.org/.

History and License – Python v2.7.3 documentation [on-line]. Python Software Foundation [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://docs.python.org/license.html.

Kienzler J., Słownik terminów komputerowych: angielsko-polski i polsko-angielski, Gdynia 2003.

O języku Ruby [on-line]. Ruby. A Programmer’s Best Friend [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ruby-lang.org/pl/about/.

ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science [on-line] [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx.

OrganizationsUsingPython [on-line]. PythonInfo Wiki [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://wiki.python.org/moin/OrganizationsUsingPython.

Pffafenberger B., Słownik terminów komputerowych, Warszawa 1999.

PHP: History of PHP – Manual [on-line]. The PHP Group [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.php.net/manual/en/history.php.php.

Płoski Z., Słownik informatyczny, Wrocław 2003.

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, przy współ. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2011.

PyDev [on-line]. Appcelerator [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pydev.org/.

pyIsis 0.1 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostep 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/pyIsis/0.1.

pymarc 2.8.4 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostep 30 listopada 2012]. Dostępny w Word Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/pymarc/2.8.4.

Python v2.7.3 documentation [on-line]. The Python Standard Library [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://docs.python.org/library/.

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa 2002.

The Database Toolkit for Python [on-line]. SQLAlchemy [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sqlalchemy.org/.

The Eric Python IDE – Download [on-line]. python-projects.org [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://eric-ide.python-projects.org/eric-download.html.

TIOBE Software: General Info [on-line]. TIOBE Software [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.

Trojański M., Słownik informatyki stosowanej, Warszawa 2007.

xlrd 0.7.9 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/xlrd/.

xlwt 0.7.4 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/xlwt/.

zope.dublincore 3.8.2 [on-line]. PyPI – the Python Package Index [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pypi.python.org/pypi/zope.dublincore/3.8.2.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism