„Prezentacja 20/20” – uniwersytecka inicjatywa dla maturzystów

Milena Śliwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.012

Abstrakt


Artykuł omawia projekt o nazwie „Prezentacja 20/20”, który uruchomiony został na początku 2011 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla maturzystów. Celem przygotowanych warsztatów bibliograficznych było przybliżenie uczniom, przygotowującym się do egzaminu maturalnego, m.in. zasad redagowania konspektu, bibliografii, przypisów czy poprawnego przygotowania tekstu w formacie MS Word i Open Office.

Słowa kluczowe


kursy dla maturzystów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Prezentacja 20/20 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prezentacja20na20.umk.pl/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism