Joanna Gomoliszek: Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945–1989, Toruń 2011

Zdzisław Kropidłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.011

Abstrakt


Omówienie książki będącej próbą zaprezentowania całego dorobku czasopiśmienniczego studentów uniwersyteckich, opublikowanego w latach 1945–1989. Publikacja składa się z dwóch części: opisowej i katalogowej. Część opisowa została podzielona na pięć rozdziałów, w których w głównej mierze zaprezentowano ogół uniwersyteckich czasopism studenckich w układzie chronologicznym (1945–1956, 1956–1968, 1968–1981, 1981–1989). Każdy z rozdziałów omawia pisma z konkretnego okresu historycznego. Autorka, decydując się na zastosowanie właśnie takiego układu chronologicznego, chciała przede wszystkim zaakcentować rolę i znaczenie środowiska studenckiego w przełomowych okresach dziejów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Drugą katalogową część stanowi wykaz bibliograficzny wszystkich tytułów prasowych ujętych w pierwszej części książki.

Słowa kluczowe


czasopisma studenckie

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism