Zalogowani bibliotekarze – konkluzje z realizacji projektu „Login: BIBLIOTEKA”

Przemysław Krysiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.008

Abstrakt


Artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji kursu e-learningowego „Login: BIBLIOTEKA”. Szkolenie zostało opracowane z myślą o pracownikach bibliotek publicznych na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przedsięwzięcie pokazało, jak ważna dla współczesnego bibliotekarza jest możliwość podnoszenia kwalifikacji za pomocą nowoczesnych metod nauczania. Brak czasu i motywacji są najczęściej pojawiającymi się przeszkodami na drodze kształcenia tradycyjnymi metodami. E-learning daje więcej możliwości, eliminuje ograniczenia i pozwala dostosować tempo nauki do potrzeb indywidualnych użytkownika. Autor przedstawia szczegóły dotyczące przygotowania, przebiegu i realizacji projektu oraz opinie uczestniczących w nim użytkowników.

Słowa kluczowe


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; kurs e-learningowy; "Login: BIBLIOTEKA"; nowoczesne metody nauczania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Informacje wstępne [on-line]. Login: BIBLIOTEKA – kurs e-learningowy [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://e-learning.biblioteki.org/mod/resource/view.php?id=442.

Login: BIBLIOTEKA – kurs e-learningowy [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://e-learning.biblioteki.org.

Słownik pojęć komputerowych, pod red. V. Illingworth i J. Daintitha, tł. R. Drachal, Warszawa 2004.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism