Biblioteka – wyzwania w epoce nowych mediów

Maciej Kopyciński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.004

Abstrakt


Artykuł dotyczy sytuacji instytucji biblioteki, jakie pojawiają się w związku z dominacją nowych mediów w życiu społecznym. W nawiązaniu do ustaleń Szkoły Komunikacji z Toronto, autor pokazuje, jak ogromny wpływ na ludzkie myślenie oraz instytucje społeczne miało pismo i czytanie. W szczególności zwraca uwagę na posługiwanie się abstrakcyjnymi i uniwersalistycznymi kategoriami, a także zdolność krytycznego oglądu rzeczy, niezbędnych dla zaistnienia nowożytnej sfery publicznej, sfery wolnej wymiany poglądów i kształtowania się postaw obywatelskich. Odwołując się do licznych badań, obserwować można spadek liczny czytelników, jak też zanik umiejętności czytania. Na podstawie tych trendów i wcześniejszych ustaleń, zakładać można, że umiejętności niezbędne do pełnego partycypowania w sferze publicznej, a także nowoczesnym społeczeństwie wiedzy ulegną osłabieniu. Pojawia się pytanie, jakie wyzwania stoją przed współczesną biblioteką. Odwołując się do ustaleń francuskiego historyka książki Rogera Chartiera, podać można kilka sfer, w których biblioteka może realizować swoje zadanie. Są to: archiwizacja wszystkich rodzajów nośników danego tekstu, nawet w przypadku pełnej cyfryzacji zasobów, szeroko rozumiane funkcje społeczne oraz pedagogiczne, polegające na pomocy w poruszaniu się w zalewie informacji, a także aktywne tworzenia życia kulturalnego i wspólnotowego.

Słowa kluczowe


archiwizacja; cyfryzacja; e-włączenie; funkcja pedagogiczna biblioteki; funkcja społeczna biblioteki; nowe media; zalew informacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bendyk E., Śmierć gazet. W: Antymatrix. Blog Edwina Bendyka [on-line]. 26.08.2006 15:37 [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://bendyk.blog.polityka.pl/2006/08/26/smierc-gazet/.

Chartier R., Od historii książki do historii lektury, tł. M. i P. Rodakowie, [w:] Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Farbre, Lejeune, Warszawa 2009.

D. Merach, Teorie mediów, tł. E. Karuss, Warszawa 2010.

Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, tł. G. Godlewski, Warszawa 2006.

Grzeszak A., Internet szuka pieniędzy, „Polityka” 2011, nr 39, s. 43–45.

Havelock E., Przedmowa do Platona, tł. P. Majewski, Warszawa 2007.

Hébrard Jean, Między oralnością i piśmiennością, tł. G. Majszyk, [w:] P. Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Farbre, Lejeune, Warszawa 2009, s. 128–130.

Kołodziejska J., Biblioteki od macochy. Tygodnik Powszechny [on-line] 2010, nr 31 (3186) [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://tygodnik.onet.pl/30,0,49978,biblioteki_od_macochy, artykul.html.

Literacy and Orality, pod red. D. R. Oslon, N. Torrance, New York 1991.

Olson D. R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tł. M. Rakoczy, Warszawa 2010.

Ong W. J. , Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin 1992.

Ong W. J., Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia, Warszawa 2009.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-buisnessu, tł. L. Niedzielski, Warszawa 2002.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tł. J. Uszyński, Warszawa 2007.

Small G., Mózgi skomputeryzowane. Dziennik.pl [on-line] z dn. 15.11.2008 r. [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://nauka.dziennik.pl/artykuly/133370,mozgi-skomputeryzowane.

Taylor C., Nowoczesne imaginaria społeczne, tł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2010.

Toruaine A., Jesteśmy w punkcie zero, „Polityka” 2011, nr 38, s. 54–56.

Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tł. A. Sawisz, Warszawa 2008.

Vigdor J. L., Ladd H. F., Scaling the Digital Divide: Home Computer Technology and Student Achievement [on-line]. Cambridge: The National Bureau of Economic Research, 2010, 47 p. [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nber.org/papers/w16078.pdf.

Z czytelnictwem nadal źle – raport z badań Biblioteki Narodowej [on-line]. Biblioteka Narodowa [dostęp 15 kwietnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/230-z-czytelnictwem-nadal-zle---raport-z-badan-biblioteki-narodowej.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism