5. Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” (Warszawa, 4–5 kwietnia 2011 r.)

Kamila Perlik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.026

Abstrakt


Artykuł relacjonuje przebieg odbywającej się na początku kwietnia 2011 r. piątej konferencji naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania była diagnoza zmian zachodzących w nauce o informacji i jej polu badawczym oraz w praktyce działalności informacyjnej, wyodrębnienie najważniejszych współczesnych kierunków rozwoju w obu tych płaszczyznach oraz ocena zakresu ich reprezentacji w edukacji specjalistów informacji. Główne obszary dyskusji objęły m.in. teoretyczne podstawy nauki o informacji, metodologię badań w nauce o informacji, zarządzanie informacją i wiedzą, badania użytkowników i użytkowania informacji, społeczną recepcję technologii informacyjnych i rolę ICT w życiu społecznym, prawne i etyczne aspekty działalności informacyjnej, nowe role bibliotekarzy, kształcenie specjalistów informacji, ilościowe badania piśmiennictwa naukowego (webometria, infometria, bibliometria) oraz kwestie tworzenia bibliotek cyfrowych, repozytoriów i elektronicznego publikowania.

Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; repozytoria; metodologia bedań; prawo; etyka

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism