„British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan” jako przykład czasopisma naukowego w wersji elektronicznej – komunikat z badań

Anita Fura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.021

Abstrakt


Czasopisma elektroniczne stają się coraz popularniejszą metodą komunikacji w środowisku naukowym. Przykładem czasopisma korzystającego z nowoczesnych technologii jest „British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan” (BMSAES). Wydawcy periodyku za cel postawili sobie stworzenie w pełni wiarygodnego i rzetelnego czasopisma naukowego z zakresu egiptologii, które umożliwiłoby współpracę naukowcom z całego świata oraz zapewniłoby darmowy i szybki dostęp do informacji. Założeniem BMSAES jest swoboda publikacji - brak ograniczeń czasowych i objętościowych, jak również możliwość umieszczania multimediów. Edytorzy pisma podeszli do zadania z pełnym profesjonalizmem. Na stronie czasopisma znajdują się szczegółowo omówione wytyczne dotyczące proponowanych artykułów. Kluczową rolę pełni proces recenzowania przysyłanych materiałów - są one poddawane dokładnej analizie przez specjalistów z British Museum. Częstotliwość ukazywania się BMSAES nie jest z góry ustalona, podobnie jak objętość. Oprócz zagadnień egiptologicznych autorzy zajmują się także problematyką czasopism elektronicznych. Twórcy BMSAES nie tylko wnoszą ogromny wkład w rozwój badań egiptologicznych, ale także propagują tworzenie naukowych czasopism elektronicznych.

Słowa kluczowe


czasopisma archeologiczne; British Museum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergman D., Cataloguing the Internet, or how I found it in the catalogue in my library. British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan [on-line] 2002, iss. 1 [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/bmsaes/issue1/bergman.html.

Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 27.

Strudwick N., Electronic publishing: the example of BMSAES. British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan [on-line] 2004, iss. 4 [dostęp 31 lipca 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.thebritish museum.ac.uk/bmsaes/issue4/strudwick.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism