Działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2009/2010

Paweł Wróblewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.012

Abstrakt


Artykuł prezentuje działalność Koła Naukowego Specjalistów Informacji, działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010. Był to rok uczestnictwa w wielu konferencjach w kraju i za granicą, zmian personalnych w składzie Koła oraz udoskonalania realizowanych od wielu lat projektów sieciowych.

Słowa kluczowe


koła naukowe; działalność naukowa studentów

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism