Henryk Dubowik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2009

Arkadiusz Wagner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.008

Abstrakt


Omówienie unikatowej i interesującej pod wieloma względami publikacji prezentującej najcenniejsze stare druki ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzięki książce autorstwa wieloletniego dyrektora i założyciela tej książnicy czytelnik zyskuje szansę bliższego poznania druków z oficyn Bazylei, Moguncji czy Antwerpii, na co dzień ukrytych przed jego oczami. Publikacja stanowi nie tylko rejestr inkunabułów i cymeliów. Autor recenzowanej publikacji sięga do źródeł powstania druków - charakteryzuje oficyny, gdzie wytłoczono księgi, opisuje cechy dystynktywne egzemplarzy i prezentuje wybrane karty z nich pochodzące.

Słowa kluczowe


starodruki; inkunabuły; Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dubowik H., przy współpracy A. Chlewickiej i B. Iwańskiej-Cieślik, Inkunabuły i cymelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.

Griffo Francesco, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław−Warszawa−Kraków 1971, sz. 831−832.

L. Degeorge, La maison Plantin a Anvers, Paris 1886.

Oprawy polskie. Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół Książki, komisarz wystawy i red. katalogu A. Żółtowski, Warszawa 1987, s. 14, tabl. 4.

Piotr z Poznania, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, kom. red. przewod. A. Gąsiorowski i J. Topolski, Warszawa − Poznań 1981, s. 570−571.

Rulka K., Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, „Studia Włocławskie” t. 6: 2003, s. 533.

snycerstwo, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. K. Kubalskiej-Sulkiewicz, M. Bielskiej-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 1996, s. 384.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism