Michał Rogoż: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945−1989. Studium historycznoprasowe, Kraków 2009

Dorota Degen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.027

Abstrakt


Prezentacja pracy o czasopismach dla dzieci i młodzieży wydawanych przed 1989 r. przez Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, w której autor podejmuje temat bardzo istotny z punktu widzenia nie tylko prasoznawstwa, ale także historii oświaty i kultury drugiej połowy XX wieku.

Słowa kluczowe


wydawnictwa periodyczne; czasopisma

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism