Nie tylko Wilniana. Ekslibris Erica Gilla (1882-1940) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Anna Klugowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.026

Abstrakt


Dokumenty i obiekty zbiorów specjalnych naukowych bibliotek polskich stanowią skarbiec naszego dziedzictwa narodowego jak również europejskiej i światowej spuścizny kulturowej. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z profilem gromadzenia Gabinetu Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz genezą, uwarunkowaniami i specyfiką zbioru ekslibrisów toruńskiej biblioteki. Analiza materiałów archiwalnych uniwersyteckiej książnicy pozwoliła na ustalenie proweniencji zbioru ekslibrisów angielskich Zaprezentowana została również postawa twórcza wybitnego brytyjskiego artysty przełomu XIX i XX wieku Erica Gilla (1882-1940) , który jest autorem ekslibrisu Miriam Rothschild (1932 r.) znajdującego się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Victoria & Albert Museum w Londynie. Przegląd i wnikliwa analiza literatury omawiającej twórczość E. Gilla wykazały, że ekslibris ten jest bardzo rzadko prezentowany i w ogóle nie omawiany Dlatego też scharakteryzowane zostały walory artystyczne i stylistyczne ekslibrisu jak również podejście artysty E. Gilla do natury.

Słowa kluczowe


zbiory biblioteczne; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski H. , Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ich rozwój i kierunki przyszłego kształtowania, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 5, Toruń 1990.

Brett S., Out of the wood: British woodcuts & wood engravings 1890−1945, London 1991.

British printmakers: 1855−1955: a century of printmaking from the etching revival to St Ives, [ed. by Robin Garton], Devizes 1992.

Chilvers I., Oksfordzki leksykon sztuki, Warszawa 2002.

Eric Gill [on-line]. Wikipedia. The Free Encyclopedia [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill.

Gill E., Idiocy or ill will, [w:] Essays by Eric Gill, published in one volume by Jonathan Cape, London 1940.

Harrison Ch., English art. and modernism 1900−1939, New Haven 1994.

Kossowska I., Idea dzieła sztuki sakralnej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki”, R. 48/49: 2000/2001, z. 4, s. [251]−274.

Kossowska I., Krawędź modernizmu: neomediewistyczna rzeźba Erica Gillla, [w:] Figury i figuracje: materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 2006, s. 153−[177].

Kotłowski J., Kolekcja grafiki wileńskiej okresu międzywojennego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, [w:] Polskie kolekcjonerstwo grafiki : ludzie i instytucje, Warszawa 2008, s. 226–238.

Księga Psalmów 42.2 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Miriam Rothschild [on-line]. Wikipedia. Wolna Encyklopedia [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miriam_Rothschild.

Poprzecka M. , Philip Otto Runie [w:] Teoretycy, artyści, krytyce o sztuce, Warszawa 1989.

Serwatowski W., Plakat Art-Deco ze zbiorów Muzeum we Lwowie [on-line]. Kultura polska: Portal kultury polskiej: www.culture.pl [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/wy_in_wy_plakat_art_deco_lwow.

Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuki. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

The engraved bookplates of Eric Gill, 1908−1940, com. by Ch. Skelton, Pinner 1986.

The engraved work of Eric Gill, Victoria & Albert Museum, com. by J. Physick, London 1963.

Voise-Maćkiewicz I., Ekslibris toruński, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 29, Nauka o Książce”, [t.] V: 1968.

Yorke M. , Eric Gill the man of flesz and spilit, London 2000.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism