Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 1: Modele i standardy o zasięgu międzynarodowym

Ewa J. Kurkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.021

Abstrakt


Przedstawiono najważniejsze standardy i modele dotyczące kształcenia umiejętności informacyjnych, których zasięg oddziaływania wykracza poza jeden kraj. Są to: standardy ACRL, CAUL i ANZIIL, IFLA, model Big6 Skills oraz model zaproponowany przez SCONUL. Wszystkie odwołują się do zestawu podobnych kompetencji, chociaż istnieją różnice w sposobie ich przedstawienia. W części standardów i modeli określono atrybuty studenta lub osoby przygotowanej informacyjnie, w niektórych zaś bardziej skupiono się na prezentacji kształtowania umiejętności informacyjnych jako procesu.

Słowa kluczowe


umiejętności informacyjne; standardy kształcenia; modele kształcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Australian and New Zealand Information Literacy Framework principles, standards and practice, 2nd ed. [on-line]. Ed. by A. Bundy. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy and Council of Australian University Librarians, 2004, 52 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.caul.edu.au/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf.

Bruce Ch., Seven Faces Information Literacy in Higher Education [on-line]. Queensland University of Technology [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://sky.fit.qut.edu.au/~bruce/inflit/faces/faces1.htm.

Bruce Ch., The relational approach: a new model for information literacy, The New Review of Information and Library Research 1997, vol. 3, s. 1-22.

Developing lifelong learners through undergraduate education, Canberra 1994.

Doyle Ch. S., Outcome Measures for Information Literacy within the National Education Goals of 1990. Final Report to National Forum on Information Literacy. Summary of Findings. W: ERIC (ED 351033) [on-line] 1992, 18 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/13/2c/6e.pdf.

Drzewiecki M., Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły, Warszawa 2001.

Działalność bibliotek publicznych: standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO, Warszawa 2002.

Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Warszawa 1998.

Eisenberg M., What is the Big6? [on-line]. Big6, aktualizacja 9 października 2007 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.big6.com/what-is-the-big6/.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education [on-line]. Chicago: American Library Association, 2000, 20 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/ mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf.

Information Literacy Standards [on-line]. Canberra: Council of Australian University Librarians, 2001, 26 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards 2001.doc.

Information skills in higher education: a SCONUL position paper [on-line]. London: Society of College, National and University Libraries, 1999, 15 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars2.pdf.

Johnson H., The SCONUL Task Force on Information Skills, [w:] Information and IT literacy. Enabling learning in the 21st century, ed. by A. Martin, H. Rader, London 2005, s. 45-48.

Lau J., IFLA Guidelines On Information Literacy For Lifelong Learning. Final Draft [on-line]. Boca del Río, Veracruz: International Federation of Library Associations and Institutions and Universidad Veracruzana, 2006, 60 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/information-literacy/ publications/ifla-guidelines-en.pdf.

National Information Literacy Awareness Month, 2009 [on-line]. The White House [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/presidential-proclamation-national-information-literacy-awareness-month/.

Owusu-Ansah E. K., Information literacy and the academic library: a critical look at a concept and the controversies surrounding it, The Journal of Academic Librarianship 2003, vol. 29, iss. 4.

Słownik wyrazów obcych, pod red. I. Kamieńskiej-Szmaj, Wrocław 2001.

Snavely L., Information Literacy Standards for Higher Education: An International Perspective. W: 67th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001 [on-line]. Boston: IFLA, 2001, 4 p. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/073-126e.pdf.

Standards & Guidelines [on-line]. Association of College and Research Libraries [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/index.cfm.

Standardy europejskie w dziedzinie bibliotekarstwa, [w:] Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji towarzyszącej Krajowemu Zjazdowi Delegatów SBP Warszawa-Miedzeszyn, 8-9 Czerwca 2001, pod red. M. Szyszko, Warszawa 2001, s. 16-28.

Thomas N. P., Information Literacy and Information Skills Instruction: applying research to practice in the school library media center, Westport, Connecticut, London 2004.

Webber S., Johnston B., Conceptions of Information Literacy. Literacy: New Perspectives and Implications, Journal of Information Science 2000, vol.26, no. 6, s . 381–397.

Johnston B., Webber S., Information Literacy in Higher Education: a review and case study, Studies in Higher Education 2003, vol. 28, no. 3.

What Work Requires of Schools. A SCANS Report for America 2000, Washington 1991.

Wurster D., The Big6 in Many Languages [on-line]. Big6. Blogg Archive, aktualizacja 7 maja 2003 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.big6.com/2003/05/07/the-big6-in-many-languages/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism