Design thinking i blended librarianship − nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim

Małgorzata Fedorowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.020

Abstrakt


Artykuł dotyczy nowych koncepcji, które pojawiły się w ostatnich latach w bibliotekarstwie amerykańskim. Pierwsza z nich do zastosowanie design thinking do udoskonalania działalności bibliotek. Metoda ta stosowana do niedawna tylko w sektorze biznesowym, jest już wykorzystywana w bibliotekach amerykańskich i przynosi pozytywne efekty. Druga koncepcja - będąca reakcją na marginalizację bibliotek w środowisku uczelnianym - to blended librarianship. Według niej blended librarian to bibliotekarz akademicki, który łączy standardowe umiejętności bibliotekarskie z kompetencjami w zakresie technologii informatycznych oraz projektowania i wdrażania metod i technik przydatnych w procesie nauczania i uczenia się. Poszerzenie zadań powierzonych bibliotekarzom akademickim ma przynieść efekty w postaci lepszego wizerunku biblioteki, traktowanej nie tylko jako miejsca wypożyczania książek, ale także niezbędnej w realizacji procesów dydaktycznych.

Słowa kluczowe


design thinking; blended librarianship

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell S. J., Design thinking, „American Libraries” 2008, vol. 39, iss. 1/2, s. 45.

Bell S. J., Shank J. D., Academic librarianship by design: a blended librarian’s guide to the tools and techniques, Chicago 2007.

Bell S. J., Shank J. D., Intentional design: how blended librarians use design thinking to enhance library services [on-line]. The Blended Librarian Portal [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://blendedlibrarian.org/presentations/cla08presentation.pdf.

Bell S. J., Shank J. D., The blended librarian: a blueprint for redefining the teaching and learning role of academic librarians. College and Research Libraries News [on-line] 2004, vol. 65, no. 7 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/crlnews/2004/jul/blended librarian.cfm.

Brown T., Design thinking, „Harvard Business Review”, June 2008, s. 86.

Designing better libraries, aktualizacja 25 marca 2010 [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://dbl.lishost.org/blog/.

Gorman M., Our enduring values. Librarianship in the 21st century, Chicago, London 2000.

Jackson S., Information architecture and customer service: presentation to Association for Library Service to Children September 2006 [on-line]. Presentations. Carnegie Library of Pittsburgh [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.carnegielibrary.org/presentations/jackson/.

Kurkowska E. J., Wykorzystanie Internetu w działalności dydaktycznej polskich bibliotek uniwersyteckich, [w:] Biblioteka w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25–27 czerwca 2008 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2008.

Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

Serafiński B., Design thinking – myśl rozwiązaniami, „Magazyn THINKTANK” 2009, nr 2, s. 40.

Shank J. D., The blended librarian: a job announcement analysis of the newly emerging position of instructional design librarian, „College & Research Libraries” 2006, vol. 67, iss. 6, s. 515.

Sinclair B., The blended librarian in the learning commons: new skills for the blended library. College and Research Libraries News [on-line] 2009, vol. 70, no. 9 [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/crlnews/2009/oct/blended_librarian.cfm.

Stępniak J., Szkoła wyższa i jej biblioteka – warunki integracji, [w:] Biblioteka w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25–27 czerwca 2008 r.: materiały konferencyjne, Łódź 2008, s. 9–24.

The Blended Librarian Portal [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://blendedlibrarian.org.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism