Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik, t. 9, Kraków 2009

Marcin Żynda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.011

Abstrakt


Omówienie dziewiątego tom cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku będącego pokłosiem, noszącej taki sam tytuł, IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w Krakowie w dniach 21-23 listopada 2007 r. z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Recenzja przybliża tematykę referatów wygłaszanych w trakcie obrad, a więc zagadnienia związane m.in. z rynkiem wydawniczym, bibliotekami i kulturą literacką Krakowa i/lub Lwowa, bądź też całego obszaru Galicji w XIX i XX wieku.

Słowa kluczowe


bibliotekarstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Redakcja, Słowo wstępne, [w:] Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, pod red. H. Kosętki, B. Góry, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 6.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism