Evaluation of Digital Libraries: An insight into useful applications and methods, ed. by Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou, Oxford 2009

Karolina Żernicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.010

Abstrakt


W publikacji pokazano szeroki wachlarz praktycznych i teoretycznych problemów funkcjonowania bibliotek cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań ich zasobów. Ponadto opisano szereg zrealizowanych projektów ewaluacyjnych i nakreślono prawdopodobne kierunki dalszych badań w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DELOS Network of Excellence on Digital Libraries [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.delos.info.

European Digital Library Conference [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ecdlconference.isti.cnr.it.

Evaluation of Digital Libraries: An insight into useful applications and methods, ed. by G. Tsakonas, C. Papatheodorou, Oxford 2009, s. xvii.

Joint Conference on Digital Libraries [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jcdl.org.

LibQUAL+® Charting Library Service Quality… [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.libqual.org.

Saracevic T., Evaluation of digital libraries: an overview. W: Notes of the DELOS WP7 Workshop on the Evaluation of Digital Libraries. Ed. by M. Agosti, N. Fuhr. [on-line]. Padua 2004 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://dlib.ionio.gr/wp7/WS2004_Saracevic.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism