„Kolano” (1995-2001) – czasopismo literacko-kulturalne z Berlina

Anna Marcol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.008

Abstrakt


„Kolano” było polskim czasopismem redagowanym i wydawanym w Berlinie przez Leszka Oświęcimskiego i Piotra Mordela. Między 1995 i 2001 r. opublikowali oni 17 numerów tego magazynu. Jego tematyka koncentrowała się wokół: poezji, prozy, publicystyki oraz informacji związanych z działalnością Związku Polskich Nieudaczników. Promował on przede wszystkim młodych autorów i artystów, którzy opuścili Polskę w latach 80. i 90., po rewolucji solidarnościowej. Niektóre zeszyty „Kolana” były częściowo dwujęzyczne (polsko-niemieckie). W Polsce periodyk ten jest obecnie trudno dostępny. Jego pełną kolekcją dysponuje wyłącznie Maria Kalczyńska z Opola i Jan Wolski z Rzeszowa. Artykuł zawiera informacje dotyczące twórców czasopisma, jego zawartości tematycznej, strony edytorsko-wydawniczej, form kolportażu i promocji.

Słowa kluczowe


Kolano; wydawnictwa periodyczne; czasopisma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Załuski K. M. i in.], B1: almanach literacki polonijnych środowisk twórczych, Dortmund 1993.

Club der polnischen Versager [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polnischeversager.de/.

Helbig-Mischewski B., Graszewicz M., „Wygłupy zachwyciły Berlin” czyli jak Klub Nieudaczników Polskich wprawia w zakłopotanie niemiecką prasę [on-line]. PD Dr. habil. Brigitta Helbig-Mischewski [Website] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.helbig-mischewski.de/versager-pl.pdf.

Herman [L. Oświęcimski], Alfabet Hermana Club Polskich Egotystów, „Kolano” 2001, nr 1 (16), s. 2−4.

Herman [L. Oświęcimski], Świat, jak go widzi mały Mareczek, „Kolano” 1999, nr 1(13), s. [13].

Kalczyńska M. , Paszek L., Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku), Opole 2004.

Kalczyńska M., Paszek L., Aktualnie ukazująca się prasa polonijna i polskojęzyczna w Niemczech [on-line]. Xpol informacje polonijne w Niemczech [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.xpol.de/inhalt9.html.

Kalczyńska M., Polsko-niemiecki leksykon biograficzny, Opole 2001.

Kolano [on-line]. Katalog czasopism kulturalnych [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kolano.

Konferencje w roku 2008 [on-line]. Uniwersytet Rzeszowski [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2008.php?id=dialog_pogranica_kulturowego.

Kwiatkowska M., Nieudacznicy? cafebabel.com. Magazyn Europejski [on-line] z dn. 29 sierpnia 2007 r. [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cafebabel.com/pol/article/2676/ nieudacznicy.html.

Łukaszewicz M., W Berlinie działa prywatny polski klub artystyczny, w którym zakochali się niemieccy fani sztuki niezależnej i krytycy, „Newsweek Polska” 2002, nr 43, s. 111.

Oświęcimski Leszek [on-line]. Instytut Śląski w Opolu [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polonika.opole.pl/html/p_ludz4_32.htm.

Mały manifest, „Kolano” 1996, nr 3 (6), s. [1].

Marcol A., Gabinet Książki i Prasy Polskiej w Niemczech powstał przy Państwowym Instytucie Naukowym – Instytucie Śląskim w Opolu, „Śląsk Opolski” 2006 nr 2, s. [69]−71.

Niewrzęda K., Nieudacznicy [on-line]. Forma. Pracownia Projektowa i Wydawnictwo [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ppiw-forma.pl/piastow75/25_04_ 2002_kolano/25_04_2002_zpn_kn.htm.

Paszek L., U „polskich nieudaczników”. Jest taki Klub w Berlinie, Samo Życie [on-line] 2005, nr 23 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.xpol.de/prasa/samozycie-nieudacznicy.html.

Paweł KONJO Konnak [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.konjo.pl.

Polonijny Bank Danych [on-line]. Świat Polonii. Witryna Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=w_pbd4&strona=106&w=6013&slowok.

Twardochleb B., Poszukiwacze nagiej prawdy: Nieudacznicy na dachu [on-line]. Transodra Online [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://transodra-online.net/de/node/1887.

Trenkner J., Ubogo, choć ambitnie. Tygodnik Powszechny. Katolickie Pismo Społeczno Kulturalne [on-line] 2003, nr 21 (2811) [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2811/kraj07.php.

Załuski K. M., Poloneza czas kończyć, „B1” 1998, nr 11, s. 18−21.

Związek Polskich Nieudaczników. Roman Lipski [on-line]. Forma. Pracownia Projektowa i Wydawnictwo [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ppiw-forma.pl/piastow75/25_04_2002_kolano/25_04_2002_zpn_roman%20lipski.htm.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism