Rekonstrukcja zdarzeń, czyli początki niezależnego dziennikarstwa i prasy lokalnej w Wielkopolsce po roku 1989, na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” (Część 1)

Krzysztof Szymoniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.007

Abstrakt


Pojęcie ”wolna polska prasa” ma ścisły związek z przełomem ustrojowym 1989 roku. To wtedy właśnie, a konkretnie po pierwszych wolnych wyborach do Sejmu, pojawiły się oddolne działania obywatelskie, których następstwem były także pierwsze niezależne gazety lokalne. Działały one poza kontrolą cenzury, swobodnie realizowały ideę wolności słowa, nie dotyczyły ich ideologiczne pryncypia minionej epoki. Takim właśnie przykładem niezależnej gazety obywatelskiej, która powstała na fali zmian ustrojowych, jest najstarszy wielkopolski tygodnik o zasięgu powiatowym. Autor tekstu odkrywa jego źródła, odnajduje założycieli gazety i autentyczne dokumenty z okresu politycznego przełomu. Zakreśla w ten sposób horyzont zdarzeń ważnych dla wolnej prasy, gdy Polska wychodziła z komunizmu instytucjonalnego. Pokazuje tło społeczne i realia polityczne, w jakich tygodnik powstawał, walczył o przetrwanie, odnosił pierwsze sukcesy i zaliczał pierwsze porażki. Autor pokazuje też, jak - w tym konkretnym przypadku - po latach kolejne przekształcenia własnościowe lokalnego tygodnika stają się przyczyną upadku idei prasy obywatelskiej, a w efekcie także niezależnej prasy lokalnej. A wszystko to na przykładzie ”Tygodnika Kępińskiego” i dwudziestu lat jego historii.

Słowa kluczowe


wydawnictwa periodyczne; czasopisma; Tygodnik Kepiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.

Bertrand C. J., Deontologia mediów, Warszawa 2007, s. 137−138.

Bratkowski S., Wstęp, [w:] Dziennikarz z naszych stron, pod red. M. Kozakowskiej, Warszawa 2000, s. 8.

Deontologia, [w:] Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2002, t. 7, s. 91.

Gatner G., Warto wierzyć w marzenia, „Tygodnik Kępiński” 2000, nr 28 (375), s. 3, 10−11.

Gazeta Jarocińska [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gj.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=10.

Kurski J., Temat 1. Pożegnanie z cenzurą? Gazeta Wyborcza [on-line] z dn. 11.01.2001 [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wyborcza.pl/1,78302,3838223.html.

Mazurkiewicz W., Od Redakcji, „Tygodnik Kępiński” 1989, nr 1, s. 1.

Mazurkiewicz W., Od Redakcji, „Tygodnik Kępiński” 1989, nr 2, s. 1.

Mędel Z., Dzień dzisiejszy Rady Narodowej, „Tygodnik Kępiński” 1989, nr 1, s. 4.

Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007, s. 24−29.

Pokrzycka L., Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 139.

RSW Prasa-Książka-Ruch. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/RSW_Prasa-Ksi%C4%85%C5%BCka-Ruch.

Stopka redakcyjna [on-line]. Września.info.pl [dostęp 30 listopada 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wrzesnia.info.pl/stopka-redakcyjna/.

TK przeprasza, „Tygodnik Kępiński” 1991, nr 2, s. 2.

Ugoda, „Tygodnik Kępiński” 1992, nr 1–2, s. 5.

Zwycięski Czerwiec ’89 w regionie kępińskim – ludzie i wydarzenia, Kępno 2009.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism