Piotr Wierzchoń: Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008

Piotr Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.027

Abstrakt


Omówienie książki prezentującej wyniki badań językoznawczych prowadzonych na zdigitalizowanych dokumentach znajdujących się w polskich bibliotekach cyfrowych dLibry. Badania te wykorzystane zostały do datacji neologizmów w języku polskim i posłużyły do sformułowania ogólnej refleksji na temat wykorzystywania tekstów cyfrowych.

Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; digitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa 2001.

Wawrzyńczyk J., Słownik bibliograficzny języka polskiego [on-line]. Warszawa 2004−2009 [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.leksykapolska.pl/sbjp.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism