Repozytorium DSpace względem zaleceń Web 2.0

Łukasz Jeszke

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.024

Abstrakt


Artykuł prezentuje platformę DSpace w kontekście ogólnych założeń Web 2.0 wypracowanych przez licznych przedstawicieli oraz wdrożenia rozwiązań tego nurtu. Porównanie sięga od omówienia formalnych założeń oprogramowania DSpace, poprzez wskazanie możliwości systemu, aż po zaprezentowanie istniejących repozytoriów i zróżnicowanych rozwiązań praktycznych. Charakterystyki i nakreślenia perspektyw rozwoju DSpace dokonano także w odniesieniu do oczekiwań współczesnego użytkownika i narzędzi udostępnianych przez popularne portale społecznościowe, przede wszystkim tych, które przydatne są w pracy naukowej i mogłyby mieć swą kontynuację w repozytoriach.

Słowa kluczowe


repozytoria; Open Source; DSpace; Web 2.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cisek S., Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [on-line]. E-prints in Library and Information Science [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/12894/1/nauka_2.0.pdf.

Donohue T., Phillips S., Salo D., DSpace How-To Guide: Tips and tricks for managing common DSpace chores [on-line]. IDEALS. Illinois Digital Environment For Access to Learning and Scholarship [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ideals.uiuc.edu/bitstream/2142/1043/3/DspaceHowTo Guide.pdf.

DSpace 1.5.1 Manual [on-line]. DSpace.org [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dspace.org/1_5_1Documentation/DSpace-Manual.pdf.

DSpace Wiki [on-line] [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wiki.dspace.org/ index.php/Main_Page.

Gmiterek G., Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich. Biuletyn EBIB [on-line] 2007, nr 4 (85) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/85/ a.php?gmiterek.

Google Summer of Code [on-line]. Google Code [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://code.google.com/soc/.

MacKenzie S., DSpace for E-Print Archives. High Energy Physics Libraries Webzine [on-line] 2004, iss. 9 [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://library.cern.ch/HEPLW/9/papers/3/.

Maness J. M., Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries. Webology [on-line] 2006, vol. 3, no. 2 [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html.

Montague B., Why you should use a BSD style license for your Open Source Project [on-line]. The FreeBSD Project [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.freebsd.org/doc/en/articles/bsdl-gpl/article.html.

O'Reilly T., What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [on-line]. O'Reilly Media [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.

Śliwiński P., DSpace, internetowe repozytorium Massachusetts Institute of Technology [on-line]. FIDKAR M@łopolski [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/uj/sliwinski_przemyslaw_dspace_mit.pdf.

What is SourceForge.net? [on-line]. SourceForge.net [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://apps.sourceforge.net/trac/sourceforge/wiki/What%20is%20 SourceForge.net.

Yates C., Lewis S., DSpace Live CD (version 1.5.1 beta) [on-line]. CADAIR. Aberystwyth University's online research repository [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/2160/641.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism