Twórcy szkoleń bibliotecznych on-line w polskich bibliotekach uczelnianych

Beata Antczak-Sabala

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.022

Abstrakt


Dzięki e-learningowi biblioteki mogą poszerzyć i uatrakcyjniać swoją ofertę dydaktyczną. Przygotowanie szkolenia bibliotecznego on-line wymaga jednak od bibliotekarzy odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i określonych umiejętności. Na podstawie wyników badań ankietowych w artykule przedstawiono, jakie doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje posiadają twórcy szkoleń bibliotecznych on-line w Polsce. Ponadto zaprezentowano opinie ankietowanych bibliotekarzy na temat skuteczności tej nowej formy kształcenia.

Słowa kluczowe


e-learning; szkolenia biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajewski R. R., Projekt EllaStan: e-samokształcenie potencjalnych telepracowników, [w:] E-edukacja.net: materiały z III ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod red. M. Dąbrowskiego i M. Zająca. Warszawa 2007.

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2005.

Kupczyk R., Wpływ e-learningu na konkurencyjność gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka, Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Wrocław 2008.

Kwiatkowska D., Nauczyciel wspierający rozwój, [w:] Akademia on-line, pod red. J. Mischke, Łódź 2005, s. 139–147.

Śniechowska-Karpińska A., E-learning jako jedna z metod edukacji użytkowników bibliotek naukowych i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki. W: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia, Lublin-Kazimierz Dolny, 12−14 czerwca 2006 r. [on-line]. [Warszawa] 2006 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 14) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/sniechowska2. php.

Żurowska A., Szkolenia on-line w polskich bibliotekach. Biuletyn EBIB [on-line] 2009, nr 4 (104) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/104/ a.php?linki.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism