Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki

Maja Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.020

Abstrakt


Public relations to nie tylko narzędzie strategii marketingowych firm i organizacji biznesowych, ale także bibliotek. Jego działania przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku biblioteki jako instytucji oraz do budowania właściwych relacji między użytkownikami i bibliotekarzami. W artykule przedstawiono problematykę media relations jako jednego z narzędzi marketingu oraz elementu public relations. Scharakteryzowano terminy media relations oraz publicity, a także rodzaje mediów, z którymi mogą nawiązywać współpracę biblioteki w celu kształtowania swojego wizerunku oraz promocji oferowanych usług. Przedstawiono dane na temat tworzenia w polskich bibliotekach działów oraz stanowisk mających za zadanie współpracować ze środkami masowego przekazu.

Słowa kluczowe


media relations; zarządzanie biblioteką; biblioteki; public relations

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Black S., Public relations, Kraków 2006.

Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, pod red. B. Szymoniuk, Warszawa 2006.

Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. T. Solińskiego, D. Tworzydło, Rzeszów 2007.

Public relations w teorii i praktyce, pod red. B. Ociepki, Wrocław 2003.

Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.

Szczepaniak R., Czy w bibliotece potrzebny jest rzecznik prasowy? Na podstawie doświadczeń polskich i niemieckich, [w:] Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007, s. 51−58.

Tworzydło D., Public relations. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2005.

Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.

Żbikowska A., Public relations, Warszawa 2005.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism