Kalendarze pomorskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Magdalena Gołota-Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.019

Abstrakt


Biblioteki naukowe są instytucjami kultury działającymi w powiązaniu z tradycją i wypełniającymi bardzo ważne zadania polegające na zabezpieczaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Szybki rozwój cywilizacji spowodował, że współczesne biblioteki naukowe wykorzystują w swej działalności technologie informatyczno-komunikacyjne, w tym digitalizację, dzięki czemu mogą czynnie uczestniczyć w procesie globalizacji i tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Artykuł prezentuje projekt pt. „Kalendarze pomorskie z XIX i pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - digitalizacja i udostępnienie on-line w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej”, który uruchomiony został w 2008 r. W jego ramach opracowano i udostępniono w zasobach cyfrowych 16 tytułów kalendarzy (75 roczników) wydawanych w południowych powiatach przedwojennego województwa pomorskiego. W artykule podjęto próbę omówienia realizacji projektu oraz dokonano prezentacji przykładów najciekawszych kalendarzy pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Słowa kluczowe


kalendarze; digitalizacja; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. R., Dawne kalendarze toruńskie, „Kalendarz Pomorski na rok 1928”, s. 36−40.

Bibliografia czasopism pomorskich: województwo bydgoskie, pod. red. H. Baranowskiego, Toruń 1960.

Do naszych Czytelników, „Kalendarz Pomorski na rok 1928”, s. 2.

Kronika Górnej Grupy, „Jubileuszowy Kalendarz Słowa Bożego na rok 1949”, s. 31−33.

Ku chwale Maryi: reportaż z działalności Instytutu Różańcowego, „Kalendarz Królowej Różańca Świętego na rok 1939”, s. 33−35.

Stanisław Kubista. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kubista.

Wójcik E., Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego: dzieje problemy literatury i kultury, bibliografia, Kraków 2000, s. 41−64.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism