Antoni Ojrzyński – nieznany aptekarz, taternik oraz bibliofil (1871-1967)

Agnieszka Górska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.018

Abstrakt


Artykuł opisuje życie i działalność Antoniego Ojrzyńskiego (1871-1967), aptekarza, taternika oraz zamiłowanego bibliofila, który gromadził literaturę ukazującą dorobek społeczeństwa polskiego w zakresie poznania i popularyzowania Tatr oraz Podhala na przestrzeni wieków. Kolekcjoner swoje zamiłowanie do książek przejawiał już w latach szkolnych, samodzielnie pogłębiał swoją wiedzą w celu zapełnienia braków w wykształceniu. Rezultatem tego było rozpoczęcie przez Ojrzyńskiego gromadzenia własnej biblioteki. W zamyśle miała ona mieć charakter regionalny, poświęcony Tatrom i Karpatom. Zbiory Ojrzyńskiego charakteryzuje obecność wielu wybitnych dzieł dotyczących problematyki tatrzańskiej począwszy od XVIII w., a kończąc na latach 30-tych XX w. Wybuch II wojny światowej doprowadził do częściowego zniszczenia księgozbioru. W celu zabezpieczenia ocalałych zbiorów w 1947 r. przekazał je jako depozyt bibliotece Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie (obecnie Centralna Biblioteka Górska PTTK). Księgozbiór ten stanowi do dzisiaj niezwykle cenne i niewyczerpane źródło do badań historii i rozwoju Podhala oraz Tatr.

Słowa kluczowe


Antoni Ojrzyński; bibliofilstwo; księgozbiór

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1971.

Hevesi A., The life and scientific work of Dávid Frölich (1595−1648), „Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologia)”, vol. 13: 2006, s. 169−178).

Jaroszyński J., Wejście na Mont-Blanc (4810 m.), „Ziemia” 1911, nr 46, s. 751−754; nr 47, s. 768−770; nr 48, s. 782−784; nr 49/50, s. 807−810.

Laszuk A., Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych, Przewodnik, Warszawa 2003.

Mieroszewicz E., Z kart historii Oddziału Śródmieście PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie 1953−1983, Warszawa 1986.

Ojrzyński A., Wspomnienia (1881−1886), [w:] Pamiętnik Koła Sandomierzan 1925−1935, Warszawa, Sandomierz 1936, s. 110.

Pamiętnik Koła Sandomierzan 1925−1935, Warszawa, Sandomierz 1936.

Pieńkowska K., Ojrzyński Antoni (1871−1967), [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa 1986, s. 155.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Biblioteka Tow. Tatrzańskiego w Krakowie, [w:] Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 81.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Ekslibris, [w:] Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 247−248.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Ojrzyński Antoni, [w:] Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., Sabała Jan, [w:] Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004, s. 1055−1056.

Rycerski T., Nie słuchajcie starszych panów, „Światowid” 1962, nr 2, s. 7.

Skowron W., Korzenie zorganizowanej turystyki pieszej PTK 1907−1950 [on-line]. Komisja Historii i Tradycji. Zarząd Główny PTTK [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://khit.pttk.pl/ index.php?co=tx_piesza.

Słownik biograficzny działaczy PTTK oraz PTK i PTT, pod red. T. Maczubskiego, Warszawa 1996.

Sołdek J. M., Wpisany w dzieje uzdrowiska: 100 lat Banku Spółdzielczego w Nałęczowie (1903−2003). Nałęczów 2003.

Starnawski J., Wspomnienie Antoniego Ojrzyńskiego, „Głos Nałęczowa” 1997, s. 11.

Szenkowa I., Toast starego aptekarza, „Służba Zdrowia”1966, nr 27, s. 3.

Wójcik W. A., U źródeł genezy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z dziejów stosunków pomiędzy PTT a PTK do roku 1939), [w:] 125 lat TT−PTT−PTTK. Geneza i rozwój turystyki górskiej na ziemiach polskich – refleksje rocznicowe. Materiały z sympozjum, Kraków 5 grudnia 1998 r., Kraków 1998, s. 37−58.

Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa: w 125. rocznicę powstania Zakładu Leczniczego i oddania źródeł mineralnych do użytku publiczności: zbiorowe wydawnictwo historyczno-pamiątkowe o Nałęczowie i jego okolicach z działem statystyczno-naukowym i literackim, pod red. Z. Kożuchowskiego, Nałęczów 2006.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism