Zotero – naukowe narzędzie nowej generacji

Dominik Mirosław Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.009

Abstrakt


W artykule przedstawiono narzędzie bibliograficzne Zotero, które jest rozszerzeniem popularnej przeglądarki Mozilla Firefox. Opisano jego podstawowe funkcjonalności oraz skupiono się na możliwościach pozyskiwania przez aplikację informacji bibliograficznych z różnych zasobów sieciowych. W tekście wskazano także na alternatywne narzędzia bibliograficzne tj. RefWorks, EdNote, CiteULike.

Słowa kluczowe


narzędzia bibliograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About [on-line]. Delicious [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://delicious.com/about.

CiteULike. W: Wikipedia. The Free Encyclopedia [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Citeulike.

Collecting + Exhibiting [on-line]. Center for History and New Media [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://chnm.gmu.edu/.

Compatible standards and software [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zotero.org/support/compatible_standards_and_software.

S. Kwiatkowski, Re: Zotero i translator stron [on-line]. Do: D. M. Piotrowski. 24 listopada 2008, 10:41 [dostęp 28 lutego 2009]. Korespondencja osobista.

EndNote Information [on-line]. Thomson Reuters [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.endnote.com/eninfo.asp.

Krzyworzeka P., Zotero – darmowy menedżer bibliografii [on-line]. Antro DJ. Blog grupy warsztatowej Cyfrowa Etnografia − Uniwersytet Warszawski [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.antro.dj.pl/?p=11.

Machlarz A., Zotero – efektywna organizacja źródeł danych [on-line]. Info-blog [dostęp 29 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web http://www.infopoint.pl/wordpress/2008/02/03/zotero-efektywna-organizacja-zrodel-danych/.

Pierwsze kroki z Zotero [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zotero.org/support/pierwsze_kroki_z_zotero.

RefWorks: Products [on-line]. RefWorks [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.refworks.com/content/products/content.asp.

Semantic Web. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 29 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web.

Zotero. W: Wikipedia. The Free Encyclopedia [on-line] [dostęp 29 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Zotero.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism