E-book - nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej

Przemysław Krysiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.008

Abstrakt


Artykuł dotyczy nowych form cyfrowej prezentacji tekstu. Rozwój technologii informatycznej odgrywa dużą rolę w procesie tworzenia nowych urządzeń, aplikacji oraz oprogramowania przeznaczonego do obsługi e-booków. Autor przedstawia najnowsze rozwiązania techniczne oraz analizuje rozwój cyfrowej postaci książki od początku jej istnienia. Zwraca także uwagę na problem praw autorskich i opracowywane systemy zabezpieczeń, które przeciwdziałają wykorzystywaniu opublikowanych nośników informacji w sposób niezgodny z wolą ich wydawcy. Nowa forma książki jest już dobrze znana i rozpowszechniona na świecie. Także w Polsce można zaobserwować wciąż rosnącą liczbę internetowych serwisów, księgarń oraz wydawnictw specjalizujących się w promowaniu elektronicznych wersji książek.

Słowa kluczowe


e-book; nośniki cyfrowe; publikacje cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About AIIM [on-line]. Association for Information and Image Management 2007-2009 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aiim.org/AboutAIIM/ECM-ERM-BPM-Association.aspx.

About eRead [on-line]. eRead Holding Co. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stareread.com/en/reader.html.

An Open Source Success Story: A History of Plucker [on-line]. Plucker: The best HTML and ebook reader for Palm and Windows mobile devices [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plkr.org.

Berlind D., Free Software Foundation: DRM fundamentally incompatible with FSF principles [on-line]. CBS Interactive Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=2436.

Bookini.pl [on-line]. eBook.pl [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bookini.pl.

Brady D., Historia e-książek, Wprost 2000, nr 36, s. 58.

Czajkowski M., Netopedia. Encyclopedia of Internet and New Technologies Online. (Encyklopedia Internetu i Nowych Technologii) [on-line]. WebStyle Systems [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ws-webstyle.com/en/netopedia/hardware/ebook.

Dębek P., Biblioteczka w kieszeni. Chip [on-line] 2000, nr 12 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.chip.pl/archiwum/sub/article_11071.html.

Digital Rights Management. W: SearchCIO.com Definitions [on-line]. TechTarget [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci493373,00.html#.

Duncan B. J., Hypertext and Education: (Post?)structural Transformations. Philosophy of Education [on-line] 1997 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ed.uiuc.edu/eps/PES-Yearbook/ 97_docs/duncan.html.

eBook.pl [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebook.pl.

Electronic ink [on-line]. E Ink Co. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eink.com/technology/howitworks.html.

E-paper History: An Interview with Nick Sheridon, Father of E-paper [on-line]. The Future of Things [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://thefutureofthings.com/articles/1000/the-future-of-electronic-paper.html.

Exlibris – biblioteka internetowa [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://exlibris.biblioteka.prv.pl.

Flejter D., eKsiążki – przyszłość literatury. Gazeta IT [on-line] 2004, nr 27 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://archiwum.gazeta-it.pl/2,14,863,index.html.

Godwin-Jones R., Emerging Technologies: E-Books and the Tablet PC. Language Learning & Technology [on-line] 2003, vol. 7, no. 1 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://llt.msu.edu/vol7num1/ pdf/vol7num1.pdf#page=11.

Górski S., LIBRIé: pierwsza e-książka Sony i Philipsa [on-line]. NetWorld [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.networld.pl/news/65125/LIBRIe.pierwsza.e.ksiazka.Sony.i.Philipsa. html.

HandEra 330 [on-line]. HandEra Services [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.handera.com/Products/Handera330.aspx.

Hanlin eReader [on-line]. Tianjin Jinke Electronics Co., Ltd. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jinke.com.cn/Compagesql/English/embedpro/prodetail.asp?id=34.

Ibuk.pl. internetowa biblioteka - czytelnia online: podręczniki akademickie, książki elektroniczne [on-line]. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibuk.pl/korpo/index.php.

Introducing eBookman [on-line]. Franklin Electronic Publishers [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.franklin.com/ebookman.

JAK: Korzystanie z funkcji ClearType w celu ulepszenia czcionek ekranowych w systemie Windows XP [on-line]. Microsoft Co. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://support.microsoft.com/kb/ 306527/pl.

Konowrocka D., Amazon Kindle, czyli książka 2.0. PC World [on-line] 2007, nr [11] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pcworld.pl/news/131800/Amazon.Kindle.czyli.ksiazka. 2.0.html.

Lisowski A., E-papier – technologiczna rewolucja [on-line]. Artelis.pl – Dziennikarstwo Obywatelskie [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://artelis.pl/art-1475,22,122,Aktualnosci,E-papier_-_technologiczna_rewolucja.html.

Maciejewski A., Branża wobec DRM. Computerworld. Magazyn managerów i informatyków [on-line] 2006, nr 29 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.computerworld.pl/news/96928/ Branza.wobec.DRM.html.

Magier D., Encyklopedia Internetu – słownik pojęć i skrótów związanych z Internetem [on-line]. Algorytmy.pl [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://algorytmy.pl/encyklopedia/index.php?id=948. CoolType.

Najczęściej zadawane pytania [on-line]. eBook.pl [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebook.pl/index.php?t2=pomoc.

NationMaster – Encyclopedia [on-line]. NationMaster.com [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Joseph-Jacobson.

Nielsen J., PDF: Unfit for Human Consumption [on-line]. useit.com: Jakob Nielsen's Website [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.useit.com/alertbox/20030714.html.

Pajares Toska S., Cuatro hipertextos de Eastgate [on-line]. Hipertulia. Especulo's website [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/eastgate.html.

PDF Reference and Adobe Extensions to the PDF Specification [on-line]. Adobe Systems Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html.

Pełech-Pilichowski T., Kontrowersje wokół Digital Rights Management. Gazeta IT [on-line] 2006, nr 5 (45) [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://gazeta-it.pl/200606015632/Kontrowersje-wokol-Digital-Rights-Management.html.

Plastic Logic Product [on-line]. Plastic Logic Ltd. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plasticlogic.com/product.html.

Reader Digital Book [on-line]. Sony Electronics Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665562069.

Regulamin Złotego Programu Partnerskiego serwisu www.ZloteMysli.pl [on-line]. Złote Myśli Sp. z o.o. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pp.zlotemysli.pl/?c=regulamin.

Reitz J. M., ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science [on-line]. Libraries Unlimited [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://lu.com/odlis/odlis_e.cfm#electronicbook.

Rose M. J., E-Books Join the Club. Wired Magazine [on-line] 2000, no. 3 [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wired.com/culture/lifestyle/news/2000/03/34918.

Specifications [on-line]. International Digital Publishing Forum [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.openebook.org/specs.htm.

The EveryBook Dedicated Reader [on-line]. Everybook, Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.acadia.org/competition98/sites/integrus.com/html/library/tech/www.everybk.com/index. htm.

The first pocket eReader [on-line]. Polymer Vision [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.readius.com.

US v. ElcomSoft & Sklyarov FAQ [on-line]. Electronic Frontier Foundation [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web:http://www.eff.org/cases/us-v-elcomsoft-sklyarov/faq#ChargedWith.

What is DjVu, and what are the secrets behind DjVu's superior performance? It may be worth a thousand words... but it's not worth 1,000 Kb [on-line]. LizardTech Inc. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://djvu.org/resources/whatisdjvu.php.

What is EPUB, .epub, OPS/OCF & OEB? [on-line]. International Digital Publishing Forum [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.openebook.org.

What is the iLiad? [on-line]. iRex Technologies [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.irextechnologies.com/products/iliad.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism