Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jako platforma prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karolina Żernicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.006

Abstrakt


Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to kompleksowy system obejmujący wszystkie aspekty procesu dydaktycznego i toku studiów w uczelni wyższej. Aplikacją internetową systemu jest aplikacja pod nazwą USOSweb. Umożliwia ona m. in. prezentację oferty dydaktycznej uczelni w ramach modułu „Przedmioty”. Na przykładzie USOSweb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentowano sposób opisu przedmiotów i ich grup, możliwości przeglądania i wyszukiwania przedmiotów w katalogu oraz metody zapewniania wysokiej jakości oferty dydaktycznej. Zwrócono również uwagę na perspektywy rozwoju i sposoby wykorzystania modułu „Przedmioty” jako narzędzia informacyjnego dla środowiska akademickiego.

Słowa kluczowe


zarządzanie informacją; USOS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji [on-line] [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.muci.amu.edu.pl/.

Czerniak M., Mincer-Daszkiewicz J., Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej [on-line]. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – USOS [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.usos.edu.pl/InstrukcjaWdrozenia/ Wdrozenie2008-12-06.pdf.

Czerniak M., Sieć bez tajemnic. USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów [on-line]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/uslugi-informatyczne/usos.

Propozycja kodowania przedmiotów w systemie USOS [on-line]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/usos/dokumentacja.

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Biuletyn Prawny UMK [on-line] nr 4 z dnia 10 lipca 2006 r. [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=31&bp=4&rok=2006.

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Rektora UMK z dnia 23 maja 2006 r. [on-line]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/usos/dokumentacja/ kody_umk.pdf.

Katalog – Pomoc. Automatyczne podpowiedzi (selektory) [on-line]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx: katalog2/pomoc(section:selektory).

System USOS. Stan wdrożenia na dzień 30.11.2008 [on-line]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.umk.pl/usos/wdrozenie.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism