Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa

Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.005

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki analizy dorobku naukowego pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu za lata 1976-2007. Materiał badawczy obejmuje zbiór 873 pozycji bibliograficznych, na który składają się różne typy dokumentów: książki i ich redakcje, artykuły z czasopism, fragmenty prac zbiorowych, recenzje, wywiady i tłumaczenia. Autorki dokonują analizy treściowej zebranego materiału, wyodrębniając zakresy tematyczne publikowanych prac.

Słowa kluczowe


bibliotekoznawstwo; dorobek naukowy; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jaroszewska E., Bibliografia publikacji dr Zofii Mołodcówny, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 340, Toruń 2000, s. 25−29.

Jaroszewska E., Bibliografia publikacji dra Witolda Armona, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia IV, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 340, Toruń 2000, s. 31−43.

Jaroszewska E., Publikacje oraz dokumentacja działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja Kłossowskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia II-III, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 328, Toruń 1998, s. 37−86.

Kowalska M., Ciszewska W. A., Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976−2007. Cz. 1. Analiza ilościowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2008, nr 1, s. 75−89.

Żurawska K., Polityka informacyjna a Unia Europejska. Konferencja BOBCATSSS na UMK, Głos Uczelni (UMK) 2003, nr 3, s. 22−23.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism