Recenzje polskich książek literackich na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego” w latach 1940-1943

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.001

Abstrakt


Artykuł omawia recenzje wydawnicze książek literackich, które ukazały się na łamach emigracyjnego londyńskiego „Dziennika Polskiego” w latach 1940-1943: tomików poezji Antoniego Słonimskiego, Stanisława Balińskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego; poetów-debiutantów, żołnierzy: Kazimierza Podgórskiego, Mieczysława Marczaka, S. W. Kłodowskiego, zespołu literackiego „Odwet”; surrealisty Janusza Rymszy, Józefa Andrzeja Teslara, Jerzego Pietrkiewicza, Edwarda Ligockiego; wymienia antologię Wiersze o Warszawie. Odnotowuje nowości powieściowe, wcześniej anonsowane w piśmie: Aleksandra Junoszy Gałeckiego, Kazimierza Lipnickiego, Jerzego Pietrkiewicza, Ksawerego Pruszyńskiego, Arkadego Fiedlera. Ukazuje losy wydań w Szkocji Chłopów oraz Krzyżaków w języku angielskim. W latach 1940-1943 na łamach „Dziennika Polskiego” opublikowano 49 recenzji książek literackich. Stanowiły one uzupełnienie publicystyki pisma, szczególnie w zakresie poruszanej problematyki historycznej, politycznej i wojskowej. Starały się też być rzetelną kroniką rejestrującą codzienne wojenne tętno polskiej i obcej kultury, życia literackiego. Również im dedykowany jest niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe


Londyn; "Dziennik Polski"; recenzje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


(esżet), Trzy piękne książki o dużej wartości propagandowej, Dziennik Polski 1942, nr 696, s. 3.

Bogusławski A., »Kraj lat dziecinnych«. Piękna książka z dużym brakiem, Dziennik Polski 1942, nr 621, s. 3.

Bogusławski A., Kroniki Naroczańskie, Dziennik Polski 1943, nr 1020, s. 4.

Bogusławski A., Nowe książki wydane w Londynie, Dziennik Polski 1941, nr 350, s. 4.

Bogusławski A., Nowe książki, Dziennik Polski 1941, nr 404, s. 3.

Bogusławski A., Poezja polska na emigracji. Cz. 1, Dziennik Polski 1941, nr 364, s. 2.

Bogusławski A., Poezja polska na emigracji. Cz. 2, Dziennik Polski 1941, nr 365, s. 2, 4.

Bogusławski A., Powieść polska na emigracji, Dziennik Polski 1941, nr 198, s. 3.

Bogusławski A., Słowo dwóch poetów, Dziennik Polski 1942, nr 514, s. 3.

Coleman A. P., Polscy pisarze na emigracji, Dziennik Polski 1941, nr 209, s. 3.

Estreicher K., Poeta nowej generacji polskiej, Dziennik Polski 1940, nr 32, s. 3.

ESżET, Owocny trud „Książnicy Polskiej” w Glasgow, Dziennik Polski 1943, nr 816, s. 2.

Falska D., Bardzo tajne..., Dziennik Polski 1943, nr 1008, s. 3.

Hemar M., The Teutonic Knights, Dziennik Polski 1943, nr 1061, s. 2−3.

J, Poezje Wiesława Strzałkowskiego, Dziennik Polski 1942, nr 695, s. 3.

Kolbuszewski J., Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław 1994, s. 88−118.

N. N., O zbiorku Słonimskiego, Dziennik Polski 1940, nr 33, s. 3.

Nienaski K., Polska powieść emigracyjna, Dziennik Polski 1943, nr 1067, s. 2.

W. C, Reymont i »Chłopi«, Dziennik Polski 1943, nr 1047, s. 3.

Zbyszewski K., Jerzy Pietrkiewicz − »Umarli nie są bezbronni«, Dziennik Polski 1943, nr 1029, s. 3.

Żabski T., Reguły obiegu literatury popularnej [w:] T. Żabski, Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993, s. 98.








ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism