Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007

Joanna Gomoliszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.014

Abstrakt


Prezentacja książki zawierającej historię największych polskich czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, omawiającej środowisko dziennikarskie, ewolucję prawa medialnego i dzieje instytucji, które tworzą infrastrukturę mediów.

Słowa kluczowe


czasopisma; media; radio; TV

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism