Drukarz Pomorski (1933−1939) jako narzędzie kształtowania świadomości i właściwych postaw drukarzy oraz wzmacniania ich Związku Zawodowego

Marcin Żynda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.010

Abstrakt


„Drukarz Pomorski: Informator Związku Zaw.[odowego] Drukarzy i Pokr.[ewnych] Zaw.[odów] w Polsce” wydawany był przez oddział pomorski tegoż Związku, w latach 1933-1939. Przez trzy pierwsze lata pismo wydawane było w Grudziądzu, zaś od 1936 roku w Toruniu. Redakcja miesięcznika przekazywała czytelnikom ważne informacje, a także kształtowała świadomość i postawy drukarzy, tworząc w ten sposób dobre stosunki koleżeńskie i organizacyjne.

Słowa kluczowe


Drukarz Pomorski;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


As., Wolna trybuna. Drukarz Pomorski 1935, nr 6/7, s. 6.

Dawniej a dziś, Drukarz Pomorski 1937, nr 10, s. 4.

Eljot., Więcej zainteresowania, Drukarz Pomorski 1936, nr 4/5, s. 8.

Fr., Pod znakiem konjunktury kryzysu, Drukarz Pomorski 1933, nr 4, s. 2.

Historja oraz myśli i wskazania wydane z okazji 15-lecia Filji Toruń Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce, Toruń [1934].

J. B., Z nowymi siłami – do dalszej pracy, Drukarz Pomorski 1937, nr 4/5, s. 2.

Klin., Kto lepszy?, Drukarz Pomorski 1937, nr 10, s. 8.

Komunikaty Zarządu, Drukarz Pomorski 1933, nr 4, s. 1.

Łamistrajk!, Drukarz Pomorski 1936, nr 8, s. 10.

N., Dokąd idziemy?, Drukarz Pomorski 1936, nr 4/5, s. 7.

Na walne zgromadzenie, Drukarz Pomorski 1939, nr 1, s. 1.

O regularne płacenie wkładek, Drukarz Pomorski 1937, nr 4/5, s. 4.

O zastępstwo w czasie urlopów pracowniczych, Drukarz Pomorski 1934, nr 5, s. 4.

Obchód gwiazdkowy, Drukarz Pomorski 1937, nr 1, s. 5.

Obchód gwiazdkowy, Drukarz Pomorski 1938, nr 1/2, s. 3.

Okryli się hańbą, Drukarz Pomorski 1935, nr 6/7, s. 3.

Ostrzeżenie przed pracowaniem nadgodzin, Drukarz Pomorski 1937, nr 10, s. 1.

Ostrzeżenie przed wyjazdem do Chełmna, Drukarz Pomorski 1935, nr 5, s. 1.

Ostrzeżenie przed wyjazdem do Grudziądza, Drukarz Pomorski 1935, nr 6/7, s. 1.

Pepliński W., Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920−1939: system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk 1987.

Płacący regularnie wkładki…, Drukarz Pomorski 1937, nr 4/5, s. 6.

Płacenie i przesyłanie wkładek, Drukarz Pomorski 1936, nr 7, s. 1.

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału…, Drukarz Pomorski 1934, nr 3, s. 3−4.

Protokół z Walnego Zebrania…, Drukarz Pomorski 1937, nr 4/5, s. 5.

Strajk drukarzy w Łodzi, Drukarz Pomorski 1937, nr 10, s. 1.

Strajk w drukarni Rzemieślniczej, Drukarz Pomorski 1935, nr 8/9, s. 4.

Strajk w obronie Umowy Zbiorowej, Drukarz Pomorski 1933, nr 3, s.1.

W sprawie dyscypliny organizacyjnej, Drukarz Pomorski 1936, nr 2/3, s. 4.

W sprawie pomocy gwiazdkowej bezrobotnym, Drukarz Pomorski 1937, nr 10, s. 1.

W sprawie pomocy gwiazdkowej, Drukarz Pomorski 1936, nr 8, s. 2.

Walka na kilku frontach, Drukarz Pomorski 1936, nr 4/5, s. 5.

Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego, Drukarz Pomorski 1935, s. 5.

Wezwanie, Drukarz Pomorski 1937, nr 8/9, s. 1.

Wkładki i świadczenia, obowiązujące na terenie Oddziału Pomorskiego, Drukarz Pomorski 1939, nr 2, s. 3.

Wykreślenie z listy członków, Drukarz Pomorski 1936, nr 2/3, s. 1.

Wysokość wkładki i zapomóg związkowych, Drukarz Pomorski 1936, nr 2/3, s. 2−4.

Wysokość zapomóg związkowych na terenie Oddziału Pomorskiego, Drukarz Pomorski 1933, nr 2, s. 1.

Z Walnego Zebrania Oddziału, Drukarz Pomorski 1938, nr 3−4, s. 4.

Z Walnego Zgromadzenia Oddziału Pomorskiego, Drukarz Pomorski 1939, nr 2, s. 2.

Z Walnego Zgromadzenia Oddziału. Drukarz Pomorski 1936, nr 1, s. 4.

Zarząd, Szan. Koledzy!, Drukarz Pomorski 1933, nr 1, s. 1.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism