Czasopisma naukowe Filii AWF w Białej Podlaskiej w latach 1973−2002

Barbara Centek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.009

Abstrakt


W latach 1973-2002 Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej wydawała dwa czasopisma naukowe. Pierwszym z nich był „Zeszyt Naukowy” przekształcony następnie w „Zeszyt Naukowo-Metodyczny” (ukazało go się 11 tomów). Drugim zaś „Rocznik Naukowy” (wydrukowano 10 tomów). Zawarte na łamach obu pism treści prezentowały wyniki badań prowadzonych przez Akademię z dziedzin takich, jak fizyczna edukacja dzieci, agroturystyka i wiele innych.

Słowa kluczowe


AWF; Biała-Podlaska; czasopisma naukowe; Zeszyt Naukowo-Metodyczny; Rocznik Naukowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arasymowicz S., Propozycja modelowa szkoły o profilu sportowym, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 3, s. 1−12.

Arasymowicz S., Propozycje unowocześnienia działalności wychowawcy fizycznego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 7, s. 5−28.

Arasymowicz S., Propozycje unowocześnienia działalności wychowawcy fizycznego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 3, s. 13−26.

Baryła J., Szczepański J., Ocena stanu sanitarno-higienicznego zamkniętych obiektów sportowych na terenie powiatu biłgorajskiego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 5, s. 5−20.

Bergier J., Analiza działań ofensywnych i defensywnych piłkarzy nożnych w turnieju olimpijskim – Barcelona ’92, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 27−40.

Bergier J., Glinka J., Charakterystyka treści gry w piłce ręcznej drużyn młodzieżowych chłopców, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 77−93.

Bergier J., Struktura gry bramkarzy w spotkaniach piłkarskich najwyższej rangi, Rocznik Naukowy, T. 1: 1995, s. 111−124.

Bergier J., Wielokierunkowa analiza działań z piłką w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – USA ’94, Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 95−112.

Białek W., Aktywność ruchowa a integracja społeczna w odczuciu niepełnosprawnych, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 193−205.

Bochenek A., Miejsce kultury fizycznej w aktywności samowychowawczej studentów IWFiS w Białej Podlaskiej oraz KUL-u, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 7−22.

Bodasińska A., Postawy uczniów szkół wiejskich wobec sportu i wartości idei olimpijskiej, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 167−181.

Borejsza C., Powstanie pierwszych klubów i stowarzyszeń lekkoatletycznych w Europie w II połowie XIX i na początku XX wieku, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 41−45.

Borejsza C., Walki nowoczesnych zapasów i ćwiczeń siłowych w Szwajcarii, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 6, s. 1−36.

Borejsza C., Z badań nad genezą nowoczesnego sportu atletycznego we Francji i Włoszech, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 8, s. 3−43.

Borejsza C., Z badań nad genezą rosyjskiej atletyki, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 19−39.

Brodawska M., Duma Bialczan, Słowo Podlasia 2000, nr 37, s. 1, 11.

Brojek A., Umiejętność studiowania studentów pierwszego roku uczelni wychowania fizycznego jako czynnik procesu adaptacji do studiów, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 73−92.

Brojek A., Umiejętność studiowania w korzystaniu z różnorodnych metod samodzielnego uczenia się, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 239−251.

Buchta K., Ocena efektywności 4-letniego cyklu studiów magisterskich w IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 5−10.

Buchta K., Przebieg studiów w IWFiS w Białej Podlaskiej na tle innych uczelni wychowania fizycznego, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 87−103.

Bukała L., Niektóre aspekty możliwości walki z zaburzeniami rozwojowymi, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 165−173.

Bukała L., Nowe poglądy na niektóre zagadnienia sportowo-lekarskie w położnictwie i chorobach kobiecych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 129−136.

Bukała L., Profilaktyka w poprawie zdrowia populacji, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 175−182.

Bukała L., Wpływ otyłości na obciążenie i wydolność fizyczną, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 81−92.

Bukała L., Wpływ sportu i wychowania fizycznego na przebieg ciąży, porodu i połogu, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 73−79.

Bytniewski M., Wpływ metyloandrostendiolu na wydolność fizyczną sprawdzaną testem leukergicznym, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 83−110.

Chicewicz M., Sport i wychowanie fizyczne jako środek represji w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 8, s. 45−76.

Cicirko Z., Z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Podlasiu w latach 1918-1939, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 221−226.

Cieśliński R., Dobór młodzieży do WSN, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 3, s. 27−52.

Cieśliński R., Droga do zawodu nauczycielskiego i pierwszy kontakt ze szkołą, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 7, s. 29−59.

Cieśliński R., Opinie nauczyciela wychowania fizycznego o własnym zawodzie, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 93−114.

Cieśliński R., Wybrane problemy startu zawodowego pierwszych absolwentów WSN, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 3, s. 71−90.

Czajkowski K., Kształtowanie uzdolnień uczniów klas niższych szkoły podstawowej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, nr 3, s. 137−156.

Czajkowski K., Pedagogika wczasów dziecięcych − integralna część pedagogiki społecznej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 6, s. 37−52.

Czaplicki A., Badania dynamiki salta w tył na batucie, cz. 1: Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 37−44; cz. 2: Rocznik Naukowy, T. 5: 1999, s. 155−162.

Czaplicki J., Charytoniuk J., Zmiany poziomu niektórych amin biogennych w ośrodkowym układzie nerwowym a sen, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 1, s. 13−20.

Czaplicki J., Kudelski W., Charytoniuk J., Zmiany poziomu cholesterolu całkowitego w surowicy krwi treningu lekkoatletycznego u ludzi młodych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 3, s. 91−100.

Czaplicki J., Powstawanie i biologiczna funkcja wolnych rodników tlenowych, Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 27−33.

Czaplicki J., Szczepański J., Badania nad leukergią w warunkach stosowania środków dopingujących, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 7, s. 81−87.

Czaplicki J., Szczepański J., Przyczynek do badań nad opornością osmotyczną leukocytów, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 37−40.

Czaplicki J., Zmiany odczynu leukergicznego pod wpływem wysiłku fizycznego w zależności od stopnia wydolności fizycznej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1973, z. 1, s. 1−34.

Czeczelewski J., Huk E., Ocena mikroklimatu sal sportowych IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 1: 1995, s. 131−143.

Czeczelewski J., Ocena oświetlenia światłem elektrycznym sal dydaktycznych na terenie IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 201−210.

Czeczelewski J., Raczyński G., Częstość spożywania II śniadań przez uczniów klas V−VIII na przykładzie jednej ze szkół podstawowych w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 143−154.

Danilkiewicz M., Przyrodnicze warunki rozwoju agroturystyki w gminach: Wola Uhruska i Włodawa, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 61−76.

Danilkiewicz M., Przyrodnicze warunki rozwoju agroturystyki w gminach północnych Niziny Południowopodlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 163−188.

Demediuk D., Saczuk A., Popławska H., Wpływ tempa dojrzewania płciowego u dziewcząt na poziom rozwoju cech motorycznych, Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 51−64.

Drabik J., Dynamika kształtowania się wyników 3-boju lekkoatletycznego studentek Filii AWF w Białej Podlaskiej na przestrzeni trzech lat studiów, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 57−62.

Drabik J., Górniak H., Próba określenia mocy nóg ciężarowców, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 51−56.

Drabik J., Kudelski W., Związki wybranych cech sprawności lekkoatletycznej i gimnastycznej u studentów Filii AWF w Białej Podlaskiej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 75−82.

Drabik J., Potrzeba badań wyniku sportowego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 93−96.

Drozdek-Małolepsza T., Małolepszy E., Przyczynek do dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w województwie kieleckim w latach 1919−1939, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 269−280.

Godlewski G., Żbikowski J., Turystyka jako strategiczny aspekt rozwoju Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 137−150.

Górka A., „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” w okresie międzywojennym – strona ideowa i formalno-techniczna, Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 85−93.

Górniak H., Próba zastosowania biorytmów w pracy treningowej z sekcją podnoszenia ciężarów przy KS RAKS w Białej Podlaskiej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 97−100.

Górniak K., M. Bochenek, Sprawność fizyczna uczniów liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 269−280.

Górniak K., Pierwsza kolonia zdrowotna w Białej Podlaskiej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 101−111.

Huk E., Popławska H., Stosunek młodzieży w wieku 17−23 lat do HIV/AIDS, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 143−151.

Huk E., Popławska H., Wiedza studentów AWF o HIV/AIDS, Rocznik Naukowy, T. 1: 1995, s. 65−71.

Ignar-Galinowska B., Kucharska A., Nauczyciele prowadzący wychowanie fizyczne w szkołach wiejskich, ich kwalifikacje i realizacja tego przedmiotu, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, Suplement nr 1, s. 505−514.

Iskra J., Budowa somatyczna a zmiany rytmu płotkarskiego w biegu na 400 m przez płotki mężczyzn, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 309−314.

Iskra J., Wpływ budowy somatycznej oraz poziomu szybkości biegowej na rezultaty w biegu przez płotki chłopców, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 137−141.

Jagiełło W., Struktura szkolenia ukierunkowanego w Judo, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 41−45.

Jakubowski T., Podstawowe zagadnienia terenu i krajobrazu, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 4, s. 1−126.

Kałanowski Z., Szczepański J., Warunki higieniczno-sanitarne zamkniętych obiektów sportowych na terenie Radzyń Podlaski, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 47−56.

Klimczak J., Wychowanie fizyczne i sport w Polskiej Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 153−156.

Klimkowska M., Społeczne uwarunkowania postaw uczniów wobec kultury fizycznej, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 53−71.

Kospath-Pawłowski E., Wychowanie fizyczne i sport w szkoleniu bojowym i Armii Wojska Polskiego na froncie, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 289−299.

Książek J., Procedury kwalifikowania kandydatów na kierunek wychowania fizycznego w warszawskiej AWF w latach 90-tych, Rocznik Naukowy, T. 8: 2002, s. 213−229.

Książek J., Próba uzasadnienia wprowadzenia wychowania seksualnego w wyższych szkołach wychowania fizycznego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 6, s. 53−82.

Kubińska Z., Bergier B., Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec reformy edukacji, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 301−310.

Kudelski W., Polscy lekkoatleci – weterani w świetle badań w 1993 r., Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 121−132.

Kudelski W., Trójbój siłowy w Polsce do roku 1994, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 255−268.

Kudelski W., Zainteresowania młodzieży pracującej Przemysłu Gumowego „Stomil” w Grudziądzu różnymi formami kultury fizycznej w świetle wywiadów, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 7, s. 89−99.

Kuniewicz M., Mroczkowska H., Stupnicki R., Spójność wewnątrzgrupowa w żeńskich trzecioligowych zespołach piłki siatkowej, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 185−198.

Lech-Kurpeta W., Ze studiów nad zabawą dziecka – zabawa a sztuka, Rocznik Naukowy, T. 6: 2002, s. 349−362.

Lisicki T., Buchta K., Absolwenci uczelni wychowania fizycznego w Białej Podlaskiej i Gdańsku o swoim zatrudnieniu bezpośrednio po ukończeniu studiów, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 207−219.

Litwiniuk S. L., Sport w świadomości społeczności wiejskiej a działalność Kół Zrzeszenia LZS, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 3, s. 5−14.

Łobożewicz T., Potrzeby rozwijania wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 381−383.

Maciejak Z., Rybak J., Sklepik J., Salwiński J., Powysiłkowe zmiany leukergiczne u palaczy tytoniu i osób niepalących, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 41−45.

Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” i Centralnego Związku Młodej Wsi w latach 1919−1939, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 321−334.

Maszczak T., Wychowanie fizyczne i sport osób niepełnosprawnych w obliczu przemian społecznych, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 185−192.

Mierzwiński H., XXX lat AWF w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 7−16.

Nałęcka D., Agroturystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego, Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 163−164.

Nekanda-Trepka M., Praktyczna działalność placówki informacyjno dokumentacyjnej w wyższej uczelni na prowincji na tle założeń teoretycznych i przepisów prawnych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 3, s. 101−114.

Nekanda-Trepka M., Przygotowanie absolwentów do studiów w Filii AWF, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 3, s. 53−69.

Parnicka U., Bariery aktywności ruchowej kobiet-matek, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 81−87.

Perłowski H., Szczepański J., Przyczynek do badań nad higieną pracy kierowców pojazdów samochodowych, Zeszyt Naukowy 1973, z.[1], s. 87−93.

Ponczek M., Kultura fizyczna w myśli narodowej, demokratycznomieszczańskiej i chłopskiej lat wojny i okupacji hitlerowskiej, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 199−206.

Prokopiuk M., Realizacja programu nauczania wychowania fizycznego w opinii Gimnazjum w Łomazach, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 335−348.

Raczyńska J., Szczepański J., Analiza stanu BHP w pracowniach fizycznych i chemicznych szkół średnich powiatu Biała Podlaska, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 95−110.

Rostek G., Szczepański J., Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów sportowych otwartych wraz z zapleczem na terenie miasta Siedlce, Zeszyt Naukowy 1973, z.[1], s. 111−129.

Różański P., Zmiany wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci ze skoliozami na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 37−59.

Saczuk J., D. Tarasiuk, Wpływ wielkości rodziny na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w wieku 3−19 lat we wschodnich województwach Polski, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 65−78.

Saczuk J., Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dziewcząt ze wschodnich województw Polski na tle innych środowisk, Rocznik Naukowy, T. 1: 1995, s. 73−85.

Saczuk J., Skerczyńska R., Rozwój fizyczny dziewcząt zamieszkujących województwa podlaskie i lubelskie z uwzględnieniem stratyfikacji społecznej, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 113−127.

Saczuk J., Wasiluk A., Jówko E., Czeczelewski J., Ocena składu tkankowego ciała studentów IWFiS w Białej Podlaskiej w oparciu o metodę antropometryczną i bioelektryczną metodę impedancji, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 205−211.

Sikora J., Buchta K., Agroturystyka czynnikiem rozwoju wsi lubelskiej, Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 17−36.

Sikora J., Buchta K., Wybrane aspekty studiowania w ZW WF w Białej Podlaskiej w opinii studentów, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 105−113.

Sikorski M., Szczepański J., Ocena stanu sanitarno-higienicznego otwartych obiektów sportowych na terenie miasta Chełma Lubelskiego, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 5, s. 25−33.

Skorupka T., O barwie w szkole, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 3, s. 115−127.

Starosta W., Bergier J., Zakres stronnego zróżnicowania w przygotowaniu technicznym piłkarzy nożnych czołowych zespołów Europy i świata, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 11−26.

Stuła A., Zmienność ontogenetyczna zdolności szybkościowych i koordynacyjnych u młodych piłkarzy nożnych, Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 113−119.

Szczepański J., Badania nad wydzielaniem kwasu solnego w soku żołądkowym w warunkach klinicznych i sportowych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 2, s. 7−53.

Szczepański J., Czaplicki J., Wstępna ocena możliwości, warunków stosowania i przydatności preparatu „NORMEX”, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 1, s. 31−40.

Szczepański J., Propozycje programowe odnośnie kształcenia kadr nauczycielskich w wyższych szkołach wychowania fizycznego oraz wyższych szkołach pedagogicznych z zakresu higieny, w świetle wymagań, wynikających z aktualnych potrzeb, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 131−136.

Szczepański J., Sportowe i parasportowe zainteresowania studentów Filii AWF, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 1, s. 21−30.

Szczepański M., Szczepański J., Ochrona środowiska z uwzględnieniem roli łowiectwa, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 1, s. 41−78.

Szumański R., Charakterystyka klimatologiczna regionu Biała Podlaska, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 1, s. 79−127.

Świątek W., Ziemnicki K., Badania ankietowe wybranych zagadnień żywienia studentów AWF Filia w Białej Podlaskiej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 113−128.

Taranowicz F., Taranowicz G., Przyczynek do badań nad odczynem leukergii w warunkach intensywnego treningu lekkoatletycznego u ludzi młodych, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 5, s. 21−24.

Taranowicz G., Osobowościowe i społeczne czynniki powodzenia juniorów w piłce nożnej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 5, s. 35−67.

Tujaka T., Szczepański J., Analiza przyczyny urazów na terenie powiatu Biłgoraj w latach 1968−1972, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 137−164.

Turosz M. A., Zróżnicowanie osobowości młodzieży rozpoczynającej i kończącej studia w IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 113−121.

Turosz M., Neurotyzm i lęk jako właściwości osobowości studentów I roku Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 1: 1995, s. 43−49.

Tymoszuk D., Próba analizy niektórych przeżyć emocjonalnych kibiców sportowych wybranych studentów Filii AWF, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 145−158.

Tymoszuk D., Z badań nad losami pierwszych absolwentów WSN – Filii UMCS, a obecnej Filii AWF w Białej Podlaskiej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 129−144.

Ujma M., Rola książki w kształtowaniu osobowości współczesnego człowieka, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 3, s. 129−151.

Walenda J., Szczepański J., Analiza wyposażenia sanitarnego i kontroli lekarskiej w szkołach podstawowych i średnich na terenie miasta Garwolina, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, z. 5, s. 70−75.

Warchoł K., Tradycje kultury fizycznej na Ziemi Przemyskiej w latach 1918−1939 i po II wojnie światowej do 1975 roku, Rocznik Naukowy, T. 8: 2001, s. 31−42.

Wasilewski E., Bialska Akademia Wychowania Fizycznego, [w:] Od Akademii Bialskiej do AWF, pod red. M. Kowalskiego, Międzyrzec Podlaski 1973, s. 25−38.

Wierak R. J., Niemiarowość zatokowa u młodzieży trenującej i nie trenującej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, s. 159−182.

Włostowska K., Małżeństwo i życie rodzinne w świadomości studentów uczelni wychowania fizycznego, Rocznik Naukowy, T. 2: 1996, s. 131−141.

Włostowska K., Poczucie sensu życia a postawy prozdrowotne studentów studiów stacjonarnych i zaocznych IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 67−85.

Włostowska K., Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w różnych sferach działalności bialskich szkół podstawowych, Rocznik Naukowy, T. 3: 1997, s. 75−83.

Włostowska K., Zajkowska-Magier M., Wasilewski R., Uwarunkowania decyzji wyboru zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 21−35.

Wyciszkiewicz H., Wyciszkiewicz J., Urazowość na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach zawodowych w zależności od dyscypliny sportowej, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1975, z. 2, 183−188.

Zajkowska M., Przygotowanie kandydatów na studia zaoczne w AWF w Warszawie i Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 9: 2002, s. 23−44.

Zajkowska-Magier M., Włostowska K., Niekonwencjonalna forma praktyk pedagogicznych studentów IWFiS w Białej Podlaskiej, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 47−58.

Zaradkiewicz T., B. Jadczak, Stan zdolności motorycznych studentek I roku IWFiS w Białej Podlaskiej w latach 1995−1997, Rocznik Naukowy, T. 4: 1998, s. 123−130.

Zaradkiewicz T., Profil zdolności motorycznych kobiet rozpoczynających studia na uczelni wychowania fizycznego, Rocznik Naukowy, T. 6: 1999, s. 129−135.

Zydlewska M., O niektórych problemach aktualnej reformy ustroju szkolnego w Polsce, Zeszyt Naukowo-Metodyczny 1974, nr 7, s. 61−67.

Żbikowska-Romanowska D., Działalność kulturalno-oświatowa w placówkach wczasowych, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 183−197.

Żbikowska-Romanowska D., Z badań eksperymentalnych w placówkach wczasów dziecięcych, Zeszyt Naukowy 1973, z. [1], s. 199−214.

Żbikowski J., Godlewski G., Rola i zadania szkoły w wychowaniu do turystyki dzieci i młodzieży (badania sondażowe), Rocznik Naukowy, T. 7: 2000, s. 281−294.

Żbikowski J., Rekreacja ruchowa i turystyczna jako czynnik społecznej integracji osób niepełnosprawnych, Rocznik Naukowy, T. 4: 1999, s. 131−137.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism