Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Katarzyna Wodniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2008.008

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2007-2008, dotyczących ich elementarnych sprawności czytelniczych. Ponad setkę studentów I i II roku poproszono o przetestowanie tempa czytania i stopnia zrozumienia czytanego tekstu w oparciu o materiał tekstowy z zakresu ich specjalizacji. Rezultaty badań nie wypadły rewelacyjnie - średnia prędkość czytania (199 słów na minutę) utrzymywała się co prawda na przeciętnym poziomie dorosłej polskiej populacji (200 s/m), lecz poniżej orientacyjnego pułapu przewidzianego dla studiujących (200-220 s/m). Także 60% stopień zrozumienia czytanego tekstu odpowiadał konwencjonalnej, linearnej strategii lektury (słowo po słowie).

Słowa kluczowe


czytelnictwo; studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademia Szybkiego Czytania [on-line]. Instytut Metod Edukacji IMPULS [dostęp 30 września 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.impuls.com.pl/.

Andrzejewska J., Kultura czytelnicza nauczycieli szkoły podstawowej, Warszawa 1976.

Andrzejewska J., Technika czytania uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo XIX (1995), s. 146−150.

Chylińska J., Szybkie czytanie, Warszawa 1984.

Ćwiertnia B., Jak szybko czytają studenci?, Poradnik Bibliotekarza 1993, nr 6, s. 22−23.

Dereń E., Jak podnieść efektywność czytania, Język Polski w Szkole IV−VI, R. VII: 2005/2006, nr 1, s. 84−85.

Dereń E., Mnemotechniki i czytanie fotograficzne a proces uczenia się, Nauczyciel i Szkoła 2005, nr 1−2, s. 139.

Dunin J., Pismo zmienia świat. Czytanie – lektura – czytelnictwo, Warszawa−Łódź 1998.

Fijałkowski M., Kursy szybkiego czytania, Polityka 1973, nr 8, s. 11.

Gozdek-Michaëlis K., Supermożliwości twojego umysłu. Jak uczyć się trzy razy szybciej?, Warszawa 1993.

Jamruszkiewicz J., Kurs szybkiego czytania. Poradnik z zestawem ćwiczeń, Katowice 2002.

Kapica G., Wybrane problemy alfabetyzacji dzieci w dobie rewolucji informacyjnej, Kultura i Edukacja 2000, nr 1−2, s. 112.

Król F., Sztuka czytania, Warszawa 1982.

Kuglin J., Poligrafia książki, Wrocław 1964.

Kunicka M., Czytanie ze zrozumieniem umiejętnością pożądaną u przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Wychowanie na co Dzień 2003, nr 3, s. 10−11.

Kuznecov O. A., Chromov L. N., Technika bystrogo čtenija, Moskwa 1977.

Mickiewicz J., Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania i czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opracowanie metodyczne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, Toruń 2001.

Mizierski S., Czas czytania, Polityka 2001, nr 38, s. 92.

Ofat-Wojcieszak K., Dynamiczne czytanie – nowa umiejętność w społeczeństwie opartym na wiedzy, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2004, nr 3, s. 48−54.

Pieter J., Czytanie i lektura, wyd. 2 rozsz., Katowice 1967.

Postolovskij I. Z., Semenov E. G., Problemy uskorennogo čtenija v SŠA, Voprosy Psichologii 1971, nr 6, s. 169.

Radlińska H., Książka wśród ludzi, wyd. 2 rozsz., Warszawa 1934.

Szkutnik Z., Szybkie czytanie. Wskazówki metodyczne, Warszawa 1979.

Wainwright G., Szkoła szybkiego czytania. Czytaj szybciej, pamiętaj więcej, Warszawa 2002.

Walentynowicz M., Różnice sprawnościowe w szybkości czytania młodzieży szkół średnich, Ruch Pedagogiczny 1972, nr 2, s. 207−217.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, wyd. 5, Kraków 1999.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism