Rekonstrukcja zdarzeń, czyli początki niezależnego dziennikarstwa i prasy lokalnej w Wielkopolsce po roku 1989, na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” (Część 2)

Krzysztof Szymoniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2010.023

Abstrakt


Pojęcie „wolna polska prasa” ma ścisły związek z przełomem ustrojowym 1989 roku. To wtedy właśnie, a konkretnie po pierwszych wolnych wyborach do Sejmu, pojawiły się oddolne działania obywatelskie, których następstwem były także pierwsze niezależne gazety lokalne. Działały one poza kontrolą cenzury, swobodnie realizowały ideę wolności słowa, nie dotyczyły ich ideologiczne pryncypia minionej epoki. Takim właśnie przykładem niezależnej gazety obywatelskiej, która powstała na fali zmian ustrojowych, jest najstarszy wielkopolski tygodnik o zasięgu powiatowym. Autor tekstu odkrywa jego źródła, odnajduje założycieli gazety i autentyczne dokumenty z okresu politycznego przełomu. Zakreśla w ten sposób horyzont zdarzeń ważnych dla wolnej prasy, gdy Polska wychodziła z komunizmu instytucjonalnego. Pokazuje tło społeczne i realia polityczne, w jakich tygodnik powstawał, walczył o przetrwanie, odnosił pierwsze sukcesy i zaliczał pierwsze porażki. Autor pokazuje też, jak - w tym konkretnym przypadku - po latach kolejne przekształcenia własnościowe lokalnego tygodnika stają się przyczyną upadku idei prasy obywatelskiej, a w efekcie także niezależnej prasy lokalnej. A wszystko to na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” i dwudziestu lat jego historii.

Słowa kluczowe


wydawnictwa periodyczne; Tygodnik Kempiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Podziękowanie], „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 18, s. 3.

„Tygodnik Kępiński” 1990.

Badanie prasy samorządowej [on-line]. Warszawa: K. R. Nowakowski, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 2009, 58 s. [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.freepress.org.pl/raport_dla_CMWP.doc.

Braun J., Potęga czwartej władzy, Warszawa 2005.

Drzewiecki P., Prasa samorządowa w Polsce [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/drzewiecki/prasa-samorzdowa-w-polsce.

Gatner G., W. Mazurkiewicz, Warszawskie spotkania i rozmowy, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 5, s. 1.

Gazetylokalne.pl [on-line] [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gazety lokalne.pl/index.php.

Jóźko M., Społeczeństwo obywatelskie w konflikcie? [on-line]. Lokalne Badania Społeczne [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lokalnebadania.com/?page_id=47.

Leszczyński M., Gazety – widma, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 17, s. 4.

Łapa M., Jesteśmy z Wami już od 20 lat, „Tygodnik Kępiński” z dn. 17 grudnia 2009, nr 51, s. 3.

Mazurkiewicz W., Jestem rodowitym kępnianinem, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 18, s. 1–2.

Mazurkiewicz W., Minął rok…, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 21, s. 1.

Mazurkiewicz W., Od Redakcji, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 6, s. 5.

Mazurkiewicz W., Tyra A., Wywiad z ministrem edukacji narodowej, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 4, s. 1–2.

Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007.

Müller H., Nie manufaktura, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 6, s. 5.

Najlepsze WWW sieci. Przedstawiamy pierwszy ranking witryn tygodników lokalnych, „Press” 2009, nr 6, s. 72−75.

Piotrowicz P., Dziennikarstwo obywatelskie, [w:] Dziennikarz z naszych stron, pod red. M. Kozakowskiej, Warszawa 2000, s. 13–15.

Pokrzycka L., Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008.

Różyńska A., Co mówią gwiazdy nad Kępnem?, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 4, s. 7–8.

Skiba J., Przedstawiciele Herzogenrath w Kępnie, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 6, s. 1 i 8.

Skiba J., Przyszłość pokaże, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 12, s. 4.

Sorlin P., Mass media. Kluczowe pojęcia, Wrocław 2001.

Szymoniak K., Rekonstrukcja zdarzeń, czyli początki niezależnego dziennikarstwa i prasy lokalnej w Wielkopolsce po roku 1989, na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” (Część 1), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 1 (4), s. 105–122.

Tekst redakcyjny, Apel wyborczy, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 19, s. 5.

Tekst redakcyjny, Nieprzedawnione, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 12, s.1.

Tekst redakcyjny, O milicji szczerze (?), „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 7, s. 4–5.

Tekst redakcyjny, Ponoć…, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 5, s. 4.

Tekst redakcyjny, Przedziwny patron, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 4, s. 5.

Tekst redakcyjny, Wybory w Kępnie, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 20, s. 1.

Tekst redakcyjny, Żegnamy, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 10, s. 3.

Tygodnik Kępiński [on-line]. Gazetylokalne.pl [dostęp 10 sierpnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gazetylokalne.pl/index.php?p=manufacturer&action=showdetails&area=1&id=73.

Tyra A., Grabarz P., Krótka kadencja, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 16, s. 1 i 2.

Tyszkiewicz H., Rżnij Walenty, Bóg się rodzi, „Tygodnik Kępiński” 1990, nr 3, s. 1.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. „Prawo prasowe”, Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, rozdz. 4, art. 20.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. „Kodeks karny”, Dz.U. 1997, nr 87, poz. 553.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism