Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor naukowy/tematyczny

  1. dr Barbara Centek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska
  2. dr Magdalena Cyrklaff, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska
  3. dr Bernardeta Iwańska-Cieślik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska
  4. dr Paweł Marzec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska
  5. dr Natalia Krystyna Pamuła-Cieślak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. dr inż. Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

Redaktor filologiczny - korekta polonistyczna

  1. mgr Ewa Jaroszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Historycznych. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

Redaktor filologiczny - korekta i tłumaczenie streszczeń na język angielski

  1. mgr Weronika Kortas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Historycznych. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

Redakcja statystyczna - analiza statystyczna i ekonomiczna

  1. dr Anna Dziadkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska


Partnerzy platformy czasopism