Kontakt

Adres

„Toruńskie Studia Bibliologiczne”
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
Phone/Fax. + 48 56 611-44-15
Email: tsb@umk.pl

Osoba do kontaktu

Tomasz Kruszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. W. Bojarskiego 1
87– 100 Toruń

 


Email: tomkrus@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism