Autor - szczegóły

Pilecka, Elżbieta, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 4 (2016) - Artykuły
    Geneza formy architektonicznej kościoła Mariackiego w Gdańsku – późnogotyckiej świątyni Rady Głównego Miasta
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism