Autor - szczegóły

Rudek-Śmiechowska, Anna, Polska

  • Vol 4 (2016) - Artykuły
    Dni ciepłe i dni deszczowe. Przyczynek do studiów nad tematem: emigracja w świetle wypowiedzi artystów
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism