Zasady

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Od Redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nota o Autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Redakcyjna

Rada Redakcyjna (tom 3-, 2015-)

Dr hab. Anna Błażejewska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Irena Kossowska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 

Rada Redakcyjna (tom 2, 2014)

Prof. UMK dr hab. Irena Kossowska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Maria Poksińska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 

Rada Redakcyjna (tom 1, 2013)

Prof. UMK dr hab. Albert Boesten-Stengel, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Irena Kossowska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. dr hab. Maria Poksińska, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Prof. UMK dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna (tom 3-, 2015-):

Prof. dr Krista Kodres (Tallinn, Estonia)

Prof. dr Frits T. Scholten (Amsterdam, Holandia)

Prof. dr Ojārs Spāritis (Rīga, Łotwa)

Dr Barbara Uppenkamp (Hamburg, Niemcy)

 

Recenzenci

Recenzenci, tom 4 (2016):

Prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz, Zakład Historii Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak, Katedra Muzeologii, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

 

Recenzenci, tom 3 (2015):

Prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Prof. KUL dr hab. Irena Rolska, Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska

 

Recenzenci, tom 2 (2014):

Prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Historii Sztuki, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Polska

 

Recenzenci, tom 1 (2013):

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PolskaPartnerzy platformy czasopism