Anarchia międzynarodowa jako przykład funkcjonalnego systemu

Przemysław Hankus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SEI.2016.009

Abstrakt


The article presents international relations (or relations among nations) as based on a voluntarily accepted and previously negotiated agreements and treaties which form ground for a quite efficient and mostly peaceful anarchic system (order). Based on a libertarian political philosophy, supported by selected international relations theories, the article shows that even between the agencies of territorial monopoly on the use of force and decision making who are in possession of a military forces or weaponry of mass destruction there can exist peaceful and beneficial bilateral and multilateral contacts and relations based on the norms of the international law (characterized as norms and rules of behavior for governments with respect to relations with other governments), despite the fact that war is still one of the possible scenarios of a governmental action on the international arena. Furthermore it has been shown that, contrary to the arguments of some libertarian thinkers, weaponry of mass destruction even in the hands of governments can contribute to stabilizing the international system which proves that - from the libertarian point of view immoral and unethical entities - the States are capable of operating in the anarchic system in a very different manner than the authors like Thomas Hobbes would like to think, wrongly depicting anarchy as a permanent conflict of everyone against everyone, belli omnia conta omnes. In the conclusion main flaws and drawbacks of the anarchic international system are pointed out, however major advantages from the libertarian perspective of the system in question are raised as well.

Słowa kluczowe


libertarianism; monarchy; anarchy; international relations

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagus P., Tragedia euro, Warszawa 2011.

Casey G., Libertarian Anarchy. Against the State, London – New York 2012.

Chrupczalski Sz., Pokusa nadużycia, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/pokusa-naduzycia, dostęp: 16 czerwca 2016 r.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

Czubik P., Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe. Wydanie 2., Warszawa 2004.

Hankus P., Państwo jako podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa zakresie działalności podmiotów stosunków międzynarodowych, red.

P. Niwiński, M. Ilnicki, B. Woźniak-Krawczyk, Gdańsk 2015.

Hoppe H.H., Krótka historia człowieka. Libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku, Warszawa 2014.

H.H. Hoppe (red.), The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security Production, Auburn 2003.

Hoppe H.H., Wielka fikcja – państwo w epoce schyłku, Warszawa 2014.

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. z 1974 r. nr 3, poz. 20.

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001.

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.

Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

Murphy R.P., Chaos Theory. Two Essays on Market Anarchy, Auburn 2002.

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006.

Pinker S., Schyłek wojny i koncepcje ludzkiej natury, [w:] Czy wojny są nieuchronne? Czyli pokój, miłość i wolność, red. T.G. Palmer, Warszawa 2016.

Pinker S., The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity, London 2011.

Reisman G.G., Rząd kontra gospodarka, Warszawa 2016.

Roca i Albert J., Miejsce Barcelony w cywilizacji europejskiej, [w:] Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje – wizje zmian, red. J. Purchla, Kraków 2008.

Rothbard M.N., Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze, Warszawa 2009.

Rothbard M.N., Etyka wolności, Warszawa 2010.

Rothbard M.N., Nations by Consent: Decomposing the Nation-State, „The Journal of Libertarian Studies”, Vol. 11 No. 1 1994.

Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011.

Sieroń A., Krytyka „Etyki wolności” Rothbarda, www.mises.pl/blog/2010/08/19/sieron-krytyka-%E2%80%9Eetyki-wolnosci%E2%80%9D-rothbarda, dostęp: 22 stycznia 2014 r.

Sur S., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012.

Tannehill L., Tannehill M., Rynek i wolność, Warszawa 2004.

Tucker J.A., A Beautiful Anarchy: How to Create Your Own Civilization in the Digital Age, New York 2012.

Tuñon de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., Historia Hiszpanii, Kraków 1997.

von Mises L., Planowany chaos, Lublin – Chicago – Warszawa 2005.

Waltz K.N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.

Wyrozumska A., Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego – najważniejsze rozwiązania instytucjonalne a ratyfikacja Konwencji rzymskiej przez Polskę, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1999, nr 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2299-9930 (print)
ISSN 2300-1658 (online)

Partnerzy platformy czasopism