Hansa-Hermanna Hoppego libertariańska rehabilitacja monarchii. Analiza metodologiczna

Norbet Slenzok

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SEI.2016.007

Abstrakt


The presented paper is aimed at methodological evaluation of the appreciation of monarchy raised by one of the most infuential contemporary adherensts of libertarianism and austrian school of economics – Hans-Hermann Hoppe. The author asserts that Hoppe’s positive appraisal of monarchy turns out to be untenable on methodological grounds. In the light of the author’s tenets, the main and fatal flaw of Hoppe’s theory is that German philosopher confuses two different categories of social theory – a priori laws of human action and so called ideal types. What is more, Hoppe’s arguments fall on terms of the very same methodological approach that Hoppe himself promotes, that is, the philosophy of social sciences elaborated by Max Weber and Ludwig von Mises.

Słowa kluczowe


Hans-Hermann Hoppe; libertarianism; political philosophy; monarchy; methodology

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antydemokrata – wróg publiczny numer jeden – wywiad z Hansem-Hermannem Hoppe, dostęp z dn. 01.02.2017: http://liberalis.pl/2007/04/01/wywiad-z-hansem-hermannem-hoope/.

Bartyzel Jacek, Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Warszawa 2009.

Benton Ted, Craib Alan, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, przeł. L. Rasiński, Wrocław 2003.

Blaug Mark, Metodologia ekonomii, przeł. T. Czarny, Warszawa 1995.

Dahl Robert, Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 2012.

Friedman David, The Machinery of Freedom. Guide to Radical Capitalism, La Salle 1989.

Elias Norbert, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Przeł. T. Zabłudowski i K. Markiewicz, Warszawa 2011.

Gabiś Tomasz, Hans-Hermann Hoppe o monarchii, demokracji i ładzie naturalnym, dostęp z d. 30.01.2017: http://mises.pl/blog/2005/09/20/219/.

Gniadek Jacek, Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły, Warszawa 2011.

Gordon David, Democracy – The God That Failed by Hans-Hermann Hoppe, Mises Review 1(8)/2002, dostęp z dn. 31.01.2017: https://mises.org/library/democracy-god-failed-hans-hermann-hoppe.

Gordon David, The Philosophical Contributions of Ludwig von Mises, dostęp z dn. 31.01.2017: https://mises.org/sites/default/files/rae7_1_4_5.pdf.

Grobler Adam, Metodologia Nauk, Warszawa 2006.

Hayek Friedrich August von, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006.

Hoppe Hans-Hermann, Demokracja – bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego, przeł. W. Falkowski i J. Jabłecki, Warszawa 2006.

Hoppe Hans-Hermann, Economic Science and The Austrian Method, Aurburn 1995.

Hoppe Hans-Hermann, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, przeł. K. Nowacki, Warszawa 2014.

Hoppe Hans-Hermann, Kritik der kausalwissenschaftlichen Sozialforschung, Westdeutscher Verlag, 1983.

Hoppe Hans-Hermann, Krótka historia człowieka. Libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku, przeł. Ł. Dominiak, Warszawa 2014.

Hoppe Hans-Hermann, Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka, przeł. P. Nowakowski, Wrocław 2015.

Hoppe Hans-Hermann, Wielka fikcja. Państwo w epoce schyłku, przeł. K. Nowacki, Warszawa 2014.

Huemer Michael, The Problem of Political Authority. An Examination of The Right to Coerse and the Duty to Obey, Basingtoke 2013.

Huerta de Doto Jesus, Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, przeł. K. Śledziński, Warszawa 2010.

Hulsmann Jorg Guideo, Kinsella Stephan (red.), Property, Freedom and Society. Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Aurburn 2009.

Jouvenel Bertrand de, Traktat o władzy, przeł. K. Śledziński, Warszawa 2014.

Kuniński Miłowit, Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera, Wroclaw 1980.

Machaj Łukasz, Krytyka demokracji w poglądach Hansa-Hermanna Hoppego, [w:] C. Kalita, A. Wielomski (red.), Warszawa 2009.

Mises Ludwig von, Epistemological Problems of Economics, Aurburn 2003.

Mises Ludwig von, Liberalizm w tradycji klasycznej, przeł. S. Czarnik, Kraków 2015.

Mises Ludwig von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przeł. W. Falkowski, Warszawa 2011.

Mises Ludwig von, Teoria a historia. Interpretacja procesów społeczno-gospodarczych, przeł. G. Łuczkiewicz, Warszawa 2011.

Mises Ludwig von, The Ultimate Foundation of Economic Science. An Essay on Method, New York 1962.

Nowakowski Paweł. „Dlaczego rządzą źli?” O krytyce demokratycznych zarządców w filozofii politycznej Hansa-Hermanna Hoppego, „Dialogi Polityczne” nr 13 (2010), s. 263-278.

Rothbard Murray Newton, Praxeology: The Methodology of Austrian Economics, dostęp z dn. 31.01.2017: https://mises.org/library/praxeology-methodology-austrian-economics.

Sanchez Dan, Mises o umyśle i metodzie, dostęp z dn. 30.01.2017: http://mises.pl/wp-content/uploads/2017/01/Sanchez_Mises-o-umy%C5%9Ble-i-metodzie.pdf.

Schumpeter Joseph Alois, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M.. Rusiński, Warszawa 2009.

Sierpiński Jacek, A Critique of Hans-Hermann Hoppe’s Thesis on Lesser Harmfulness of Monarchy than Democracy, „Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Politicas vol. 2 (19)/2016, s. 520-559.

Skoczyński Jan, Woleński Jan, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010.

Slenzok Norbert, Hans-Hermann Hoppe – w stronę libertarianizmu konserwatywnego, Pro Fide, Rege et Lege nr 71 (2013), s. 411-431.

Slenzok Norbert, Krytyka demokracji w filozofii społecznej Hansa-Hermanna Hoppego, Katowice 2012 (praca licencjacka), dostęp z dn. 28.04.2016: http://www.sbc.org.pl/Content/45622/Krytyka%20demokracji%20w%20filozofii%20spo%C5%82ecznej%20Hansa-Hermanna%20Hoppego.pdf.

Slenzok Norbert, Ludwig von Mises jako filozof nauki. W stronę epistemologicznych podstaw prakseologii, Konteksty społeczne nr 1(3)/2014, s. 18-28.

Sroczyński Olgierd, Pour le Roi (et Hoppe), dostęp z dn. 28.04.2016: http://liberalis.pl/2008/03/28/olgierd-a-sroczynski-pour-le-roi-et-hoppe/.

Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo, tłum. D. Lachowska, Warszawa 2002.

Wiśniewski Jakub Bożydar, Metodologia szkoły austriackiej. Obecny stan wiedzy, dostęp z dn. 30.01.2017: http://mises.pl/blog/2012/12/17/wisniewski-metodologia-austriackiej-szkoly-ekonomii-obecny-stan-wiedzy/.

Żełaniec Wojciech, Uporczywie powracające syntetyczne a priori., „Kwartalnik filozoficzny” nr 3 (25)/1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2299-9930 (print)
ISSN 2300-1658 (online)

Partnerzy platformy czasopism