Czy libertarianizm jest teorią polityczną?

Łukasz Perlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SEI.2016.005

Abstrakt


The purpose of the article is to answer the question: Is libertarianism a political theory? As political theory we recognize such theory, which consider the issue of stability as the subject of investigations. There are three possible questions about political order: 1) what shape should it take; 2) how to achieve it? 3) how to maintain it? We consider the last question as the basic question of modern political theory. Libertarianism does not answer that question, which brings us to the conclusion, that libertarianism is not political theory, but ethical theory. Out of three of Joshua Cohen’s distinctions of criticism of social practices: 1) political 2) moral 3) unmarked Libertarianism is best characterized by the moral nature of criticism of social practices.


Słowa kluczowe


libertarianism; political theory; John Rawls; Thomas Hobbes; Lewiathan; problem of stability; Hans Hermann Hoppe; moral theory; ethics

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Campanella T., Miasto Słońca, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994.

Cioran E., Historia i utopia, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1997.

Dominiak Ł., Perlikowski Ł., Sprawiedliwość – tożsamość – racjonalność. Wybrane problemy filozofii polityki, Fundacja Societas et Ius, Toruń 2016.

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

Hart H. L. A., Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Hoppe H. H., Demokracja - bóg, który zawiódł, Fijjor Publishing, Chicago Warszawa 2006.

Juchacz P. W., Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania pubicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015.

Rawls J., A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard University, Cambridge London 1971.

Rawls J., A Theory of Justice. Revised edition, Belknap Press of Harvard University, Cambridge London, 1999.

Rawls J, Liberalizm polityczny, tłum. Czesław Porębski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rawls J., Political liberalism, Columbia University Press, New York 1993.

Rawls J, Prawo ludów, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2001.

Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Rothbard M., Etyka wolności, Fijjor Publishing, Chicago Warszawa 2010.

Sorrel T., Hobbes, Routledge, London and New York, 1991.

Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.

Cohen J., Reflections on Rousseau: Autonomy and Democracy [w:] Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 3 (Summer, 1986), s. 275-297.

Hart H. L. A., Rawls on Liberty and Its Priority, University of Chicago Law Review, 40 (1973), s. 534-555.

Perlikowski Ł., Political Reasoning and the Typology of Arguments in the Context of Political Philosophy [w:] Philosophy Study, September 2015, Vol. 5, No. 9 s. 453-468.

Perlikowski Ł., Potencjał argumentacyjny jako kryterium typologii argumentacji, Dialogi Polityczne/Political Dialogues. Journal of Political Theory, nr 16/2014, s. 57 -78.

Rawls J, The Law of Peoples, [w:] Critical Inquiry, no. 20, 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2299-9930 (print)
ISSN 2300-1658 (online)

Partnerzy platformy czasopism