Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 53 (2015) Uwagi do dyskusji nad najstarszą pieczęcią Krakowa z XIII w. Abstrakt   PDF
Piotr Okniński
 
Vol 56 (2018) Uwagi o katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie Szczegóły   PDF
Krzysztof Bracha
 
Vol 53 (2015) Uzupełnienia i uwagi do „Spisu urzędników mazowieckich z lat 1341–1462” (Na marginesie książki Anny Supruniuk, Mazowsze Siemowitów) Abstrakt   PDF
Janusz Grabowski
 
Vol 56 (2018) VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Pogranicza archiwistyki” Szczegóły   PDF
Jagoda Jankowska
 
Vol 53 (2015) Vitae medicorum Gedanensium – rękopis z połowy XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk Abstrakt   PDF
Bartłomiej Siek, Adam Szarszewski
 
Vol 57 (2019) W kręgu prac XVII-wiecznego heraldyka. W związku z nową edycją Nomenclatora Wojciecha Wijuka Kojałowicza Szczegóły   PDF
Jan Jurkiewicz
 
Vol 54 (2016) W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych Abstrakt   PDF
Marek Adamczewski
 
Vol 56 (2018) Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle Żywotu św. Stanisława Abstrakt   PDF
Hanna Rajfura
 
Vol 55 (2017) Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7) Abstrakt   PDF
Paweł Żmudzki
 
Vol 54 (2016) Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy Abstrakt   PDF (English)
Jiří Roháček
 
Vol 57 (2019) Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej Abstrakt   PDF
Barbara Kaczyńska
 
Vol 54 (2016) Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” Szczegóły   PDF
Jacek Adamczyk
 
Vol 55 (2017) Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 53 (2015) Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 56 (2018) Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 57 (2019) Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 54 (2016) Zapiski krytyczne Szczegóły   PDF
Jacek Adamczyk
 
Vol 55 (2017) Zapiski krytyczne Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 53 (2015) Zapiski krytyczne Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 56 (2018) Zapiski krytyczne Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 57 (2019) Zapiski krytyczne Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 55 (2017) Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza Codex Vindobonensis Palatinus 5105 Abstrakt   PDF
Jarosław Szymański
 
Vol 56 (2018) „Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Ewa Zielińska
 
Vol 56 (2018) „Śmierć Stefana Jegomości króla polskiego w Grodnie 12 Decembra Anno Domini 1586 (Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego króla polskiego)” – źródło do losów Stefana Batorego i historii medycyny Abstrakt   PDF
Agnieszka Pawłowska-Kubik
 
Vol 57 (2019) „Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018) Szczegóły   PDF
Karolina Kinga Figaszewska
 
76 - 100 z 100 elementów << < 1 2 3 4 


Partnerzy platformy czasopism