Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 55 (2017) Profesor Andrzej Tomczak (1922–2017) Szczegóły   PDF
Janusz Tandecki
 
Vol 56 (2018) Profesor Janusz Bieniak i nauki pomocnicze historii Szczegóły   PDF
Zenon Piech
 
Vol 53 (2015) Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej Abstrakt   PDF
Marek Słoń
 
Vol 54 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Jacek Adamczyk
 
Vol 55 (2017) Recenzje Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 53 (2015) Recenzje Szczegóły   PDF
Jolanta Rucińska
 
Vol 56 (2018) Recenzje Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 57 (2019) Recenzje Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 54 (2016) Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja Aktu rewizorów ziemskich Abstrakt   PDF
Tomasz Związek
 
Vol 55 (2017) Rewizja wydania Aktu rewizji kaliskich komór celnych z 1571 r. Na marginesie publikacji pt. Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja „Aktu rewizorów ziemskich”, wyd. Tomasz Związek, St. Źródł., 54, 2016, s. 129–149 Szczegóły   PDF
Antoni Gąsiorowski
 
Vol 54 (2016) Romańskie napisy haftowane na jedwabnych pasmach z grobu nr 24 w kolegiacie w Kruszwicy Abstrakt   PDF
Marek A. Janicki
 
Vol 54 (2016) Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine. Studium pieczęci polskich prowincjałów dominikańskich z XIV i XV wieku Abstrakt   PDF
Jakub Turek
 
Vol 54 (2016) Spis skrótów Szczegóły   PDF
Jacek Adamczyk
 
Vol 55 (2017) Spis skrótów Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 53 (2015) Spis skrótów Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 56 (2018) Spis skrótów Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 57 (2019) Spis skrótów Szczegóły   PDF
Marek Słoń
 
Vol 53 (2015) Sprawozdanie z powołania oraz pierwszego roku działalności Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk Szczegóły   PDF
Zenon Piech
 
Vol 54 (2016) Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty Abstrakt   PDF
Tomasz Jurek
 
Vol 57 (2019) Święci Wojciech i Brunon z Kwerfurtu w tzw. Legendarium Magdeburgense – utwory hagiograficzne i kalendarz Abstrakt   PDF
Miłosz Sosnowski
 
Vol 57 (2019) The summary of Metrica Regni Poloniae no. 139 dated to 1595 Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Chłapowski
 
Vol 53 (2015) Topos czy rzeczywistość? O czarnej śmierci w Dekameronie raz jeszcze Abstrakt   PDF
Halina Manikowska
 
Vol 55 (2017) Tradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” w XVII–XVIII w. Abstrakt   PDF
Maciej Matwijów
 
Vol 56 (2018) Trzy pieczęcie Jana Długosza Abstrakt
Ewa Kozaczkiewicz
 
Vol 57 (2019) Utracone dziedzictwo. Rękopisy średniowieczne Biblioteki Narodowej w monografii Jerzego Kaliszuka Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej Szczegóły   PDF
Krzysztof Bracha
 
51 - 75 z 100 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


Partnerzy platformy czasopism