Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 55 (2017) Aleksander z Malonne – persona mixta. Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata i jego kronikarski portret Abstrakt   PDF
Radosław Kotecki
 
Vol 53 (2015) Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy Abstrakt   PDF
Renata Trawka
 
Vol 53 (2015) Autografy piętnastowiecznych profesorów krakowskich w rękopisie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 63 Abstrakt   PDF
Dagmara Wójcik-Zega
 
Vol 56 (2018) Bibliografia prac Profesora Janusza Bieniaka za lata 1997–2016 Szczegóły   PDF
Andrzej Buczyło
 
Vol 54 (2016) Dawne kolejowe rozkłady jazdy i ich przydatność w badaniach historycznych Abstrakt   PDF
Dariusz Opaliński
 
Vol 54 (2016) Die Handschrift des Stadtschreibers Heinrich Polan als Beispiel der Verwendung der neugotischen Schrift in der Kanzlei der mährischen Stadt Olmütz Abstrakt   PDF (Deutsch)
Bohdan Kaňák
 
Vol 53 (2015) Dokumenty arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 r. Uwagi w związku z książką Aliny Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku Szczegóły   PDF
Michał Słomski
 
Vol 53 (2015) Drei neue Handschriften des sog. Chronicon hungarico–polonicum Abstrakt   PDF (Deutsch)
Stefan Albrecht
 
Vol 55 (2017) Dwa staropolskie zaklęcia z XV w. Abstrakt   PDF
Mariusz Leńczuk
 
Vol 57 (2019) Dwuwiersz o Mieszku III Starym. Przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5) Abstrakt   PDF
Rafał Rutkowski
 
Vol 57 (2019) Dyskusja o podstawach chrześcijaństwa i kultury piśmienniczej w Polsce Szczegóły   PDF
Vratislav Vaníček
 
Vol 54 (2016) Fragmenty dwóch tkanin z depozytu Muzeum Narodowego w Warszawie znalezionych w kolegiacie w Kruszwicy w 1960 roku Abstrakt   PDF
Maria Cybulska, Ewa Orlińska-Mianowska
 
Vol 57 (2019) Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie Abstrakt   PDF
Karolina Kinga Figaszewska
 
Vol 56 (2018) Genealogia rodu Sanguszków księcia Symeona Samuela Sanguszki Abstrakt   PDF
Jakub Rogulski
 
Vol 55 (2017) Glossa biblijna jako problem badawczy Abstrakt   PDF
Jacek Soszyński
 
Vol 55 (2017) Graficzna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego Abstrakt   PDF
Robert T. Tomczak
 
Vol 53 (2015) In illa terra, ubi nullus antiquitatum unquam scriptor fuerit. Historia jako składnik tożsamości ludu cywilizowanego (na przykładzie opowieści Mnicha Teodoryka o okolicznościach chrztu Olafa Świętego) Abstrakt   PDF
Rafał Rutkowski
 
Vol 56 (2018) Kilka słów o pieczęci biskupa włocławskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju mełneńskiego z 1422 r. Abstrakt   PDF
Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski
 
Vol 55 (2017) Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, Historia Langobardorum, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, De Bellis, VI, 14) Abstrakt   PDF
Robert Kasperski
 
Vol 55 (2017) Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach badań Abstrakt
Krzysztof Ożóg
 
Vol 55 (2017) Kronika Szczegóły   PDF
Jolanta Rudzińska
 
Vol 56 (2018) Laudacja Jubilata Szczegóły   PDF
Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski
 
Vol 53 (2015) Listy cesarza Fryderyka III Habsburga w Archiwum Państwowym w Gdańsku (na marginesie opracowania Regesta Imperii z archiwów pruskich i inflanckich) Abstrakt   PDF
Marcin Grulkowski
 
Vol 54 (2016) Miejsce powstania i historia pasjonału theol. lat. oct. 162 ze zbiorów Biblioteki Państwowej w Berlinie Abstrakt   PDF
Miłosz Sosnowski
 
Vol 56 (2018) Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin Profesora Janusza Bieniaka Szczegóły   PDF
Anna Supruniuk
 
1 - 25 z 100 elementów 1 2 3 4 > >> 


Partnerzy platformy czasopism