Autor - szczegóły

Kasperski, Robert, Instytut Historii PAN, Polska

  • Vol 55 (2017) - Rozprawy
    Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, Historia Langobardorum, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, De Bellis, VI, 14)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism