Vol 57 (2019)

Spis treści

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego – regulamin
 
PDF
9
Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2018 r.
 
PDF
10

Rozprawy

Miłosz Sosnowski
PDF
11-30
Rafał Rutkowski
PDF
31-45
Barbara Kaczyńska
PDF
47-97
Karolina Kinga Figaszewska
PDF
99-112

Materiały

Jakub Turek
PDF
113-140
Szymon Titkow
PDF
141-158
Tomasz Kałuski
PDF
159-210
Krzysztof Chłapowski
211-216

Artykuły recenzyjne i recenzje

Dyskusja o podstawach chrześcijaństwa i kultury piśmienniczej w Polsce
Vratislav Vaníček
PDF
217-220
Potknięcia na ślubnym kobiercu. Uwagi do edycji najstarszej księgi metrykalnej łacińskiej katedry we Lwowie
Renata Trawka
PDF
221-228
Utracone dziedzictwo. Rękopisy średniowieczne Biblioteki Narodowej w monografii Jerzego Kaliszuka Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej
Krzysztof Bracha
PDF
228-234
W kręgu prac XVII-wiecznego heraldyka. W związku z nową edycją Nomenclatora Wojciecha Wijuka Kojałowicza
Jan Jurkiewicz
PDF
234-242
Recenzje
 
PDF
243-274

Zapiski krytyczne

Zapiski krytyczne
 
PDF
275-281

Kronika

„Textus et pictura II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza (do początku XVI wieku)” (Toruń, 7 i 8 VI 2018)
Karolina Kinga Figaszewska
PDF
283-284

Polemika

Odpowiedź na recenzję dr Rūty Čapaitė
Aliaksandr Hrusza
PDF
285-288
Odpowiedź na odpowiedź Aliaksandra Hruszy
Rūta Čapaitė
PDF
289-292
Spis skrótów
 
PDF
293-294
Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”
 
PDF
295-296


Partnerzy platformy czasopism