Vol 56 (2018)

Spis treści

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego – regulamin
 
PDF
8
Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2017 r.
 
PDF
9

90. urodziny Profesora Janusza Bieniaka

Laudacja Jubilata
Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski
PDF
12-14
Profesor Janusz Bieniak i nauki pomocnicze historii
Zenon Piech
PDF
15-22
Bibliografia prac Profesora Janusza Bieniaka za lata 1997–2016
Andrzej Buczyło
PDF
23-28
Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin Profesora Janusza Bieniaka
Anna Supruniuk
PDF
29-31

Rozprawy

Hanna Rajfura
PDF
33-75
Ewa Kobylińska
PDF
77-90
Ewa Zielińska
PDF
91-103

Materiały

Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski
PDF
105-118
Ewa Kozaczkiewicz
119-136
Agnieszka Pawłowska-Kubik
PDF
137-153
Jakub Rogulski
PDF
155-187

Artykuły recenzyjne i recenzje

Uwagi o katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie
Krzysztof Bracha
PDF
189-192
Nowe badania nad życiem i twórczością Jana Długosza. Osiągnięcia i potrzeby
Hanna Rajfura
PDF
193-199
Recenzje
 
PDF
199-245

Zapiski krytyczne

Zapiski krytyczne
 
PDF
247-256

Kronika

VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Pogranicza archiwistyki”
Jagoda Jankowska
PDF
257-258
Spis skrótów
 
PDF
259-260
Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”
 
PDF
261-262


Partnerzy platformy czasopism