Vol 53 (2015)

Spis treści

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2013 r.
 
PDF
1

Rozprawy

Rafał Rutkowski
PDF
3-15
Halina Manikowska
PDF
17-54
Renata Trawka
PDF
55-69
Dagmara Wójcik-Zega
PDF
71-109

Materiały

Stefan Albrecht
111-121
Marek Daniel Kowalski
PDF
123-134
Marcin Grulkowski
PDF
135-144
Bartłomiej Siek, Adam Szarszewski
PDF
145-153

Dyskusje

Marek Słoń
PDF
155-161
Piotr Okniński
PDF
163-167
Janusz Grabowski
PDF
169-183

Artykuły recenzyjne i recenzje

Dokumenty arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 r. Uwagi w związku z książką Aliny Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku
Michał Słomski
PDF
185-191
O „królewskich ambicjach” książąt Radziwiłłów, Lubomirskich, Jabłonowskich i Sułkowskich. Uwagi na marginesie książki Tadeusza Bernatowicza, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763)
Jakub Rogulski
PDF
191-200
Recenzje
 
PDF
201-236

Zapiski krytyczne

Zapiski krytyczne
 
PDF
237-242

Kronika

Sprawozdanie z powołania oraz pierwszego roku działalności Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
Zenon Piech
PDF
243-246
Spis skrótów
 
PDF
247-249
Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych”
 
PDF
251-253


Partnerzy platformy czasopism